DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2011-0.%p

«Професійне вигорання» в діяльності вчителів як результат їх неадекватного відношення до свого здоров'я

Ольга Белей

Анотація


Автор аналізує одну з актуальних проблем сучасності пов’язану з професійним вигоранням вчителя. Зважаючи на психосоматичні наслідки від даного виду деструкцій, в статті пропонуються різноманітні шляхи мінімізації негативного впливу стресогенних чинників діяльності на психічне здоров’я працівника. При цьому проблема може ускладнюватись, оскільки ті, від кого залежить її розв’язок далеко не завжди здатні побачити шляхи в способи її розв’язання.


Ключові слова


професійне вигорання; професійна діяльність педагога; психічне здоров’я; узалежненість від роботи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вейнберг Р.С. Психологія спорту / Р.С. Вейнберг, Д. Гоулд. – К. : Олімпійська література, 2001. – 335 с.

Карабин Т.В. Проблема виникнення залежності від роботи у педагогічних працівників / Т.В. Карабин // Збірник наукових повідомлень обласної науково-практичної конференції «Професійна кар’єра педагога: динаміка, основні проблеми, шляхи їх вирішення». – Івано-Франківськ, 2007. – С. 116-121.

Назарук Н.В. Психологічні особливості профілактики та корекції «професійного вигорання» вчителів у процесі соціально-психологічного тренінгу / Н.В. Назарук // Збірник наукових повідомлень обласної науково-практичної конференції «Професійна кар’єра педагога: динаміка, основні проблеми, шляхи їх вирішення». – Івано-Франківськ, 2007. – С. 130-134.

Психологічний довідник учителя: в 4 кн. / упоряд. В. Андрієвська ; наук. ред. С. Максименко. – К. : Главник, 2005. – Кн. 3. – 96 с. – (Серія «Психол. інструментарій»).

Психология зависимости : хрестоматия / сост. К.В. Сельченок. – Мн. : Харвест, 2004. – 592 с.

Словарь-справочник по социальной работе / под ред. Е.И. Хопостовой. – М. : Юрист, 2000.


Пристатейна бібліографія ГОСТ