DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2011-0.%p

Передумови виникнення і розвиток фізичного виховання на території України в епоху палеоліту

Олександр Алєксєєв

Анотація


Знання історії виникнення і розвиток фізичного виховання є фундаментом подальшого розвитку і необхідною умовою формування освіченої людини. У статті подано результати дослідження в процесі якого було встановлено, що передумовами виникнення і розвитку фізичного виховання на території України в епоху палеоліту були такі причини: біологічна потреба людини в руховій активності; умови життя; підвищення свідомості первісної людини; розвиток магічних обрядів і вірувань.


Ключові слова


фізичне виховання; виникнення; розвиток; епоха палеоліту

Повний текст:

PDF

Посилання


Археологія Української РСР: У 3т. – К.: Наукова думка, 1971. – Т.1. – 452 с.

Бальсевич В.К. Физическая активность человека / В.К. Бальсевич, В.А. Запорожанов. – К.: Здоров’я, 1987. – 224 с.

Булич Э.Г. Физическая культура и здоровье / Э.Г. Булич. – М.: Знание, 1991. – 64 с.

Витоки: від найдавніших часів до першої половини 9 століття / Упоряд. О.І. Гургия. – К.: Україна, 1995. – 416 с.

Грушевський М.С. Історія української літератури: в 6 т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – К.: Либідь, 1993. – Т.І. – 392 с.

Даниленко В.М. Кам’яна могила / В.М. Даниленко. – К.: Наукова думка, 1986. – 152 с.

Душанин С.А. Самоконтроль физического состояния / С.А. Душанин, Е.А. Пирогов, Л.Я. Иващенко. – К.: Здоров’я, 1980. – 128 с.

Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України / Л.Л. Залізняк. – К.: Абрис, 1994. – 256 с.

Замятнин С.Н. Очерки по палеоліту / С.Н. Замятнин. – М.-Л., 1961. – 48 с.

Иващенко Л.Я., Круцевич Т.Ю. Методика физкультурно-оздоровительных занятий / Л.Я. Иващенко, Т.Ю. Круцевич. – К.: УГУФВС, 1994. – 126 с.

Цьось А.В. Витоки фізичного виховання в Україні / А.В. Цьось // Фізичне виховання у школі. – 1997. – №3. – С. 52–54.

Цьось А.В. Витоки фізичного виховання на території Україні з найдавніших часів до початку ХІХ століття : автореф. дис. ... доктора наук з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / А.В. Цьось. – Луцьк, 2005. – 19 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ