DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2012-0.%p

Фізичний розвиток молодших школярів з вадами зору

Олександр Ротар, Валерій Мазур

Анотація


У статті розглядається та аналізується проблема розвитку молодших школярів з порушенням зору. Досліджуються особливості фізичного розвитку і соматичного здоров’я дітей та вивчається вплив рухової активності на морфологічний та функціональний стан молодших школярів із вадами зору.


Ключові слова


зір; увага; фізична реабілітація; рухова активність; порушення постави; медична картка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Круцевич Т.Ю. Научные исследования в массовой физической культуре / Т.Ю. Круцевич – К. : Здоров’я, 1985. – 120 с.

Мойсеєнко Р.О. Реалізація національних і міжнародних задач в галузі охорони здоров’я дітей в Україні з 1999 по 2000 роки / Р.О. Мойсеєнко // Перинатологія та педіатрія. – №2. – 2001. – С. 3-7.

Мурза В.П. Методи функціональних досліджень у фізичній реабілітації та спортивній медицині : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В.П. Мурза, М.М. Філіпов – К. : Університет «Україна», 2001. – 96 с.

Похмурська С. Порівняльна характеристика антропометричних показників здорових дітей і дітей з вадами постави 5-6 річного віку / С. Похмурська // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць в галузі фізичної культури та спорту. – Львів : Панорама, 2002. – Вип.6. – Т.1. – С.252-254.

Фізичний розвиток дітей різних регіонів України (випуск 1, міські школярі) / за заг. редакцією І.Р. Бариляка і Н.С. Польки. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 208 с.

Цюпак Ю. Особливості фізичного розвитку та фізичної підготовленості дошкільнят з вадами зору / Ю. Цюпак, Т. Цюпак, Я. Ніфака, Л. Гнітецький // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : збірник. наук. праць. – Рівне : РВЦМ Міжнародного університету «РЕГІ» імені Степана Дем’янчука, 2003. – С.192-197.


Пристатейна бібліографія ГОСТ