DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2012-0.%p

Історичні витоки сучасної аеробіки

Тетяна Погребняк, Тетяна Ленська

Анотація


У роботі систематизовано та поетапно розподілено динаміку розвитку ритмічних вправ у світі та в Україні від зародження естетичної гімнастики на початку ХІХ ст. до сучасної аеробіки. Представлений матеріал дає загальне уявлення про зміни спрямованості аеробіки в історичному контексті.


Ключові слова


естетична гімнастика; жіноча гімнастика; ритмічна гімнастика; фітнес; аеробіка; історичний контекст

Повний текст:

PDF

Посилання


http://fi tness-live.ru/ Общероссийская тематическая сеть, 20.07.2011.

Крючек Е.С. Аэробика, содержание и методика проведения оздоровительных занятий / Е.С. Крючек. – СПб, 1999. – 258 с.

Лисицкая Т.С. Аэробика. Теория и методика / Т.С. Лисицкая, Л.В. Сиднева. – М. : Федерация Аэробики России, 2002. – Т. 1. – 234 с.

Аэробика. Теория и методика проведения занятий : учебное пособие для студентов вузов физ. культуры / под. ред. Е.Б. Мякинченко и М.П. Шестакова. – М. : ТВТ Дивизион, 2006. – 304 с.

Сосина В.Ю. Ритмическая гимнастика: альбом / В.Ю. Сосина, Э.М. Фабиан. – К. : Радянська школа, 1990. – 226 с.

Аляшева Н. Айседора Дункан: документальные свидетельства и фантазии / Н.Б. Аляшева. – Челябинск : Урал ЛТД, 2000. – 442 с.

Волконский С.М. Мои воспоминания : в 2 т. / С.М. Волконский. – М. : Искусство, 1992.

Дункан А. Моя жизнь. Встречи с Есениным : воспоминания / А. Дункан, И. Шнейдер. – К. : Мистецтво, 1989. – 350 с.

Бутовский А.Д. Собрание сочинений : в 4 т. / А.Д. Бутовский. – К. : Олимпийская литература, 2009. – Т. 1. – 336 с.

Женская гимнастика / под ред. Л.О. Яансон. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – 150 с.

Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика : учеб. пособие для учащихся пед. училищ / Т.Т. Ротерс. – М. : Просвещение, 1989. – 176 с.

http://cheerleading.od.ua/, 21.07.2011.

Боляк А.А. Модельні характеристики фізичної і технічної підготовленості спортсменів спортивної аеробіки на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / А.А. Боляк ; Харківська ДАФК. – Х., 2007. – 24 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ