DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2012-0.%p

Аналіз динаміки й кореляції показників фізичної підготовленості борців 8-9 літнього віку як засіб ефективності відбору

Василь Мазур, Ігор Кіріллов

Анотація


У статті розглядаються питання оцінки показників фізичної підготовленості юних борців вільного стилю і прогнозується ефективність їх початкової підготовки. З метою пошуку найбільш обдарованих дітей, здатних досягти високих результатів, в групах початкової підготовки 1–3 років навчання здійснювався цілеспрямований спеціалізований процес.


Ключові слова


тестування; фізична підготовленість; достовірна кореляція; експертна оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Булгакова Н.Ж. Проблема спортивной одаренности / Н.Ж. Булгакова // Спорт в современном обществе : тез. докл. Всемирного науч. конгр. – М., 1994. – С. 48–52.

Бриль М.С. Основные принципы исследований отбора в спорте / М.С. Бриль // (Проблемы юношеского спорта) : тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции. – М., 1993. – С. 44–49.

Губа В.П. Возрастные основы формирования спортивных умений у детей в связи с начальной ориентацией в различные виды спорта : автореф. дис. ... канд. пед. наук / В.П. Губа ; ВНИИФК. – М., 1997. – 50 с.

Гужаловский А.А. Проблемы теории спортивного отбора / А.А. Гужаловский // Теория и практика физической культуры, 1993. – С. 56–59.

Корженевский А.Н. Новые аспекты комплексного контроля и тренировки юных спортсменов в циклических видах спорта / А.Н. Корженевский, П.В. Квашук, Г.М. Птушкин // Теория и практика физ. культуры. – 1993. – № 8. – С. 28–33.

Коджаспиров Ю.Г. Новое в методике начального обучения в юных борцов / Ю.Г. Коджаспиров // Спортивная борьба : Ежегодник. – М., 1982. – С. 16–19.

Платонов В.Н. Теория спорта / В.Н. Платонов. – К. : Вища школа, 1987. – 424 с.

Станков А.Г. Индивидуализация подготовки борцов / А.Г. Станков, В.П. Климин, И.А. Писемский. – М. : Физкультура и спорт, 1984. – 240 с.

Туманян Г.С. Научные основы планирования подготовки борцов : учеб. пособие / Г.С. Туманян ; ГЦОЛИФК. – М. : [б.и.], 1982. – 109 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ