DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2012-0.%p

Індивідуально-типологічні особливості розвитку витривалості старшокласників

Майя Зубаль

Анотація


У статті розкривається процес впровадження експериментальної методики розвитку витривалості у старших школярів, заснованої з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей (соматотипу, біологічного віку і типу вищої нервової діяльності) на уроках фізичної культури в умовах загальноосвітньої школи.


Ключові слова


урок фізичної культури; старший шкільний вік; соматотип; біологічний вік; тип вищої нервової діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гужаловский А.А. Физическое воспитание школьников в критические периоды развития / А.А. Гужаловский // Теория и практика физической культуры. – 1977. – № 7. – С.12–14.

Единак Г.А. Индивидуализация процесса развития двигательных способностей юношей 15-17 лет разных соматических типов на уроках физической культуры : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / Г.А. Единак. – М. : НИИ ФДиП РАО, 1992. – 23 с.

Зубаль М.В. Організаційно-методичні основи вдосконалення фізичних якостей хлопців 7-17 років у процесі фізичного виховання : [метод. реком.] / М.В. Зубаль, Г.А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП О.А. Буйницький, 2008. –– 156 с.

Зубаль М.В. Темпи розвитку фізичних якостей хлопців різних соматотипів в онтогенезі шкільного періоду / М.В. Зубаль // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукова монографія / [за ред. проф. Єрмакова С.С.]. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2008. – № 9. – 176 с. – C. 50–54.

Кузьмин В.А. Система управления силовой подготовкой юношей старших классов (15-17 лет) на уроках физической культуры в общеобразовательной школе : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / В.А. Кузьмин. – М., 1986. – 22 с.

Основи здоров’я і фізична культура : програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 класи. – К. : Початкова школа, 2001. – 112 с.

Трусова О.В. К вопросу о необходимости учета индивидуально-типологических особенностей старших школьников в процессе развития выносливости / О.В. Трусова // Дети России образованны и здоровы : материалы V Всероссийской научно-практической конференции, г. Санкт-Петербург, 29–30 ноября 2007 г. – М., 2007. – С. 220–223.


Пристатейна бібліографія ГОСТ