DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2012-0.%p

Особливості фізичної підготовки вперше прийняття на службу співробітників органів внутрішніх справ України у період початкової підготовки

Юрій Вереньга, Петро Ахрамович

Анотація


У статті досліджено стан та особливості організації фізичної підготовки з вперше прийнятими на службу працівниками ОВС України у період початкової підготовки. У дослідженні взяли участь 112 працівників І вікової групи. Дослідження проводилось із особовим складом курсів початкової підготовки при Національній академії внутрішніх справ. Було проведено аналіз нормативних документів, рівень фізичної підготовленості та адаптаційний потенціал вперше прийнятих на службу працівників ОВС України. Виявлено ряд недоліків, що знижують ефективність фізичної підготовки у період початкової підготовки. Визначено, що рівень фізичної підготовленості та фізичного стану новоприйнятих працівників є недостатнім для забезпечення високого рівня майбутньої професійної діяльності.


Ключові слова


початкова підготовка; вперше прийнятий працівник; фізична підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ануфрієв М. І. Службова підготовка працівників органів внутрішніх справ : навч.-метод. посіб. / М. І. Ануфрієв. – К. : РВВ МВС України, 2003. – 440 с.

Бабенко В. Сучасна система фізичної підготовки та перспективи її удосконалення в органах і підрозділах МВС України / В. Бабенко // Матеріали відкритої наук.-метод. конф. «Фізична підготовка військовослужбовців», 29-30 квітня 2003 р. – К., 2003. – С. 7-11.

Бородін Ю. А. Зміст та організація форм фізичної підготовки на етапах навчання у ВВНЗ : навч. посібник / Ю. А. Бородін, В. М. Романчук, С. В. Романчук. – Житомир : ЖВІРЕ, 2007. – 164 с.

Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів / Г. П. Грибан. – Житомир : Рута, 2009. – 593 с.

Демьяненко Ю. К. Научное обеспечение физической подготовки / Ю. К. Демьяненко, И. А. Кузнецов. – СПб. : ВИФК, 1999. – 38 с.

Ендальцев Б. В. Влияние физических упражнений на формирование адаптационных реакций организма человека / Б. В. Ендальцев, В. Д. Мавроматис, Т. В. Альмамбетов // Тезисы докл. итоговой науч. конф. за 2003 год. – СПб. : ВИФК, 2004. – С. 47-49.

Заярін Г. О. Загальна та спеціальна фізична підготовка працівників міліції / Г. О. Заярін, С. О. Матюхін, О. М. Несін. – Донецьк : ДІВС, 2002. – 304 с.

Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ : навч. посібник / М. І. Ануфрієв, С. Є. Бутов, О. Ф. Гіда, С. М. Решко ; за ред. Я. Ю. Кондратьєва та Є. М. Моісеєва. – К. : НАВСУ, 2003. – 336 с.

Петрачков О. Аналіз взаємозв’язку між фізичною та професійною підготовленістю у військовослужбовців різних військових спеціальностей / О. Петрачков // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2007. – №4. – С. 67–69.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская л-ра, 2004. – 808 с.

Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України : Наказ МВС України № 318 від 13.04.2012 р.

Положення про організацію початкової підготовки (спеціалізації) працівників органів внутрішні справ України : Наказ МВС України № 177 від 24.04.2009 р.

Про стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України відповідно до існуючої нормативно-правової бази : рішення колегії Міністерства освіти і науки України №4/3-22 від 25 березня 2004 р.

Савченко А. О. Загальна фізична підготовка працівників ОВС України / А. О. Савченко, О. І. Камаєв, П. І. Филипенко. – Х. : НУВС, 2003. – 40 с.

Теорія і методика фізичного виховання : у 2 т. / за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2008.


Пристатейна бібліографія ГОСТ