DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2012-0.%p

Вплив оздоровчих традицій українського козацтва на формування здорового способу життя школярів

Олександр Алєксєєв

Анотація


Стаття присвячена дослідженню оздоровчих традицій українського козацтва та їх впливу на формування здорового способу життя у підростаючого покоління. Виховання на козацьких традиціях вимагає створення необхідних умов для розвитку національної свідомості. Не секрет, що певна частина молоді сьогодні не ідентифікує себе з українським народом, не має суспільних ідеалів, почуттів обов’язку, гордості, гідності, честі, нехтує національними інтересами, здоровим способом життя.


Ключові слова


оздоровчі традиції; козацька педагогіка; козацтво; оздоровчо-виховна спадщина; здоровий спосіб життя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боплан Г. Опис України. Українські козаки та їх останні гетьмани: Богдан Хмельницький / Боплан Г., Меріме П. – Львів : Каменяр, 1990. – 301 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Грушевський М. С. Історія України – Руси : твори в одинадцяти томах / М. С. Грушевський. – К. : Наук. думка, 1991. – Т.1. – 648 с.

Кащенко А. Ф. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове / А. Ф. Кащенко. – К. : Веселка, 1992. – 302 с.

Кириченко О. В. Козацька педагогіка: розробки занять, сценарії виховних заходів, методичні рекомендації / О. В. Кириченко. – Х. : Вид. група «Основа» : «Триада+», 2008. – 185, [7] с.: іл. – (Серія «Виховання в школі»).

Підласий І. П. Ідеали українського виховання / І. П. Підласий // Рідна школа. – 2000. – №2. – С.7.

Руденко Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність / Ю. Руденко, О. Губко. – К. : МАУП, 2007. – 384 с.: іл. – Бібліогр.: с. 337-342.

Січинський В. Чужинці про Україну / В. Січинський. – К. : Довіра, 1992. – 256 с.

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків : у 3 т. / Д.І. Яворницький. – К. : Наукова думка, 1990. – Т.1. – 580 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ