DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2013-0.%p

Drogi życiowe sportowców po urazach uniemożliwiających dalszą karierę - aspekty psychologiczne

Konrad Kraszewski, Anna Kraszewska

Анотація


W artykule zrealizowano analizę problematyki powstania i skutki urazowości w sporcie. Szczególną uwagę poświęcono urazom w takich rodzajach sportu jak hokej, piłka nożna, rugby, walka, która często przyprowadza do przedwe właściwy czasie zakończenia młodzieżą sportowej kariery. Zakończenie aktywnej sportowej kariery nie musi oznaczać pełne wstrzymanie zajęć sportem. Alternatywną dla sportowców, które były zmuszone w skutek otrzymanych ciężkich urazów nie tylko porzucić fachowy sport ale i sprowokowały znaczne pogorszenie zdrowia, depresję i nawet ograniczenie ruchowej działalności – jest uczestnictwo w sportowych współzawodnictwach wśród niepełny sprawnych sportowców. Jak zaznaczają autorzy, znaczną rolę przy czym odgrywają takie czynniki jak społeczna kultura, bliscy ludzie, własna motywacja, odpowiednie warunki treningu, medyczna kontrola.


Ключові слова


traumatologia sportu; depresja; sport niepełny sprawnych; gniew; zakończenie sportowej kariery.

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamczyk G. Luboinski Ł. Epidemiolody of football – related injuries Acta Clinica, 2002.

Alfermann D. Reactions to sport career termination: a cross-national comparison of German, Lithuanian, and Russian athletes / Alfermann D., Stambulova N., Zemaityte A. // Psychology of Sport and Exercise. – Vol. 5. – Issue 1. – January 2004. – P. 61–75.

Czerwiak G. Rola sportu w akceptacji własnej niepełnosprawności osób z dysfunkcją narządu ruchu / Czerwiak G., Krawczyńska J. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. – Vol. LX. – Suppl. XVI 69 Sec tio D, 2005.

Dziak A. Urazy i uszkodzenia sportowe Acta Clinica, 2001.

Dziak A. Uszkodzenia sportowe i ich leczenie Acta Clinica, 2002.

Jones G. Pearson L. Emotional Effects of Sports Injuries / Jones G., Pearson L. // Implications for Physiotherapists Physiotherapy. – Vol. 78. – Issue 10. – 10 October 1992. – P. 762–770.

Kraszewski K., Kraszewska A. Psychologiczne aspekty zakończenia czynnego uprawiania sportu. Wychowanie fi zyczne, sport i kultura zdrowia we współczesnym społeczeństwie. No 2 (14) Wołyński Uniwersytet im Dzieci Ukrainy Łuck 2011.

Pieszak E. Aktywność fi zyczna a jakość życia osób z ograniczoną sprawnością. Kwartalnik Naukowy Eccologia Humana ISSN 2082-7067 2 (10) 2012.

Stambulova N. Athletic retirement: a cross-national comparison of elite French and Swedish athletes / Stambulova N., Stephan Y., Jäphag U. // Psychology of Sport and Exercise. – Vol. 8. – Issue 1. – January 2007. – P. 101–118.


Пристатейна бібліографія ГОСТ