Motoryka dzieci otyłych

Michał Bąkowicz

Анотація


Otyłość, zwłaszcza u dzieci, staje się palącym problemem społecznym i może mieć kilka przyczyn. Możemy wyróżnić dwa rodzaje czynników, które często występują łącznie. Pierwszą grupę stanowią czynniki wewnątrzpochodne. Są to czynniki genetyczne, hormonalne, nerwowe. Drugą grupę stanowią czynniki zewnątrzpochodne uwarunkowane głównie przez wpływ otoczenia, rodziny, tradycji, zwyczajów. Zaliczyć do nich możemy zmniejszoną aktywność ruchową, nadmierne odżywianie, zmianę standardu życiowego, negatywne stany psychiczne.


Ключові слова


ponadwaga; podziewać; młodzież; fi zyczna aktywność; ruchowe przygotowanie

Повний текст:

PDF

Посилання


Abraham S. Anoreksja, bulimia, otyłość / Abraham S., Llewellyn-Jones D. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. – 168 р.

Grójec M. Otyłość bez tajemnic / M. Grójec. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1978. – 21 р.

Tatoń J. Otyłość. Patofi zjologia, diagnostyka, leczenie / J. Tatoń. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985. – 304 р.

Jak pomóc otyłemu nastolatkowi? Rola pielęgniarki szkolnej nauczyciela wychowania fi zycznego we wspieraniu młodzieży nadwagą” / [pod redakcją: Oblacińskiej A., Tolak I.]. – Warszawa : Instytut Matki i Dziecka Zakład Medycyny Szkolnej, 2006. – 62 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.