DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2013-0.%p

Деякі аспекти фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів

Олександр Швай, Євген Козак

Анотація


У статті розкрито ефективність фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів різних ігрових амплуа, наведено дані про їх фізичну підготовленість, що можуть бути використані як критерії для комплексного оцінювання розвитку фізичних якостей кваліфікованих волейболістів при відборі гравців для комплектування команд.


Ключові слова


волейбол; фізична підготовка; ігрові амплуа; гравці; фізичні якості; спортивне тренування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверин И.В. Специальная подготовка волейболиста / И.В. Аверин // Спорт в школе. – 2000. – № 11-12. – С. 9-16.

Беляев А.А. Волейбол : учебник для студентов вузов физической культуры / А.А. Беляев. – М., 2002. – 207 с.

Гнатчук В.І. Взаємозв’язок показників спеціальної фізичної підготовки та змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів / В.І. Гнатчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – №3. –

С. 3-6

Демчишин А.А. Підготовка волейболістів / А.А. Демчишин, Б.С. Пилипчук. – К. : Здоров’я, 1989. – 154 с.

Драло И.Л. Волейбол : учебное пос. для тренеров / И.Л. Драло. – М. : 2001. – 78 с.

Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М. : Академия, 2002. – 264 с.

Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – К. : Олимпийская литература, 1997. – 583 с.

Романюк В.П. Комплексне оцінювання функціональних можливостей системи дихання волейболісток / В.П. Романюк // Зб. наук. пр. ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 3 – С. 321-325.

Тюльньков С.Ю. Методика этапного контроля физической работоспособности волейболистов / С.Ю. Тюльньков // Теория и практика физической культуры. – 2001. – №11. – С. 37-41.

Хапко В.Е. Совершенствование мастерства волейболистов / В.Е. Хапко, В.Н. Маслов. – К. : Здоров’я, 1990. – 128 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ