DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2013-0.%p

Інтегративні методи контролю при фізичній реабілітації хворих із серцево-судинними захворюваннями

Ростислав Чаплінський, Любов Чаплінська

Анотація


У статті проаналізовано субмаксимальні навантаження у хворих ішемічною хворобою серця. Розглянуто види навантажень, протипоказання до проведення навантажувальної проби. Охарактеризовано методику проведення проби з навантаженням. Визначено критерії припинення проби, найбільш сприятливі результати дослідження з навантаженням у хворих ішемічною хворобою серця. Проаналізовано зміни електрокардіограми при проведенні навантажувальних проб.


Ключові слова


ішемічна хвороба серця; субмаксимальні навантаження; види навантажень; велоергометрія; методика проведення проби з навантаженням; зміни електрокардіограми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Заболевания сердца и реабилитация / под. ред. М.Л. Поллока, Д.Х. Шмидта. – К. : Олимпийская литература, 2000. – 406 с.

Зайцев В.П. Физическая реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда / В.П. Зайцев. – Х. : ХГИФК, 1995. – 147 с.

Лутай М.І. Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Принципи профілактики і лікування / М.І. Лутай, О.М. Пархоменко, В.О. Шумаков. – К. : МОРІОН, 2002. – 48 с.

Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии / В.Н. Орлов. – М. : Медицина, 1984. – 525 с.

Порада А.М. Основи фізичної реабілітації / А.М. Порада, О.В. Солодовник, Н.Є. Прокопчук. – К. : Медицина, 2006. – 256 с.

Руководство по кардиологии / под ред. В.Н. Коваленко. – К. : Морион, 2008. – 1424 с.

Сыркин А.Л. Инфаркт миокарда / А.Л. Сыркин. – М. : Медицинское информационное агентство, 1998. – 397 с.

Франклин Циммерман. Клиническая электрокардиография / Франклин Циммерман. – М. : Бином, 1998. – 442 с.

Фуркало Н.К. Клинико-инструментальная диагностика поражений сердца и венечных сосудов / Н.К. Фуркало, Г.В. Яновский, И.К. Следзевская. – К. : Здоровья, 1990. – 189 с.

Ellestad M. Predictive implications of stress testing. Follow-up of 2700 subjects after maximum treadmill stress testing / M. Ellestad, M. Wan // Circulation. – 1975. – Vol. 81, № 2. – P. 363-369.

Iestra J.A. Effect Size Estimates of Lifestyle and Dietary Changes on All-Cause Mortality in Coronary Artery Disease Patients : A Systematic Review / J.A. Iestra, D. Kromhout, Y.T. van derSchouw [et al.] // Circulation. – 2005; 112: 924-934.

Kentala E. Low exercise R wave amplitude after myocardial infarction predicting subsequent non-sudden death / E. Kentala, U.K. Repo // Ann. Clin. Res. – 1979. – Vol. 5. – P. 169-171.


Пристатейна бібліографія ГОСТ