DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2013-0.%p

Аналіз ефективності атак збірних чоловічих команд з гандболу – призерів Олімпіади 2012

Валерія Тищенко

Анотація


У статті проаналізовано ефективність кидків по воротах при
швидкому переході та 7-метрових штрафних кидків збірних чоловічих команд, що стали призерами на Олімпіаді-2012 з гандболу. На підставі цього оцінено результативність реалізації кидків по воротах провідними гандболістами. Зроблено висновки щодо корекції програми підготовки збірної України для підвищення рівня їх змагальної діяльності.


Ключові слова


гандбол; кваліфіковані гандболісти; змагальна діяльність; результативність; кидки м’яча.

Повний текст:

PDF

Посилання


Анализ подготовки и выступления сборной мужской команды СССР по ручному мячу в XXII Олимпийских играх 1980 года : метод. рек. / [Евтушенко А.Н., Кожухов А.Б., Латышкевич Л.А. и др.] ; Комитет по физической культуре и спорту при СМ СССР. – М., 1981. – 81 с.

Игнатьева В.Я. Гандбол : [учебник] / В.Я. Игнатьева. – М. : Физическая культура, 2008. – 384 с.

Кушнирюк С.Г. Характеристика соревновательной деятельности гандболистов высокой квалификации как основа требований к уровню их физической подготовленности / С.Г. Кушнирюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр.] / за ред. С.С. Єрмакова. – Х., 2003. – № 24. – С. 130–138.

Овчинникова А.Я. Построение подготовки гандболисток высокой квалификации на основе контроля соревновательной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / А.Я. Овчинникова. – М., 2008. – 196 с.

Портнов Ю.М. Анализ соревновательной деятельности квалифицированных гандболистов / Ю.М. Портнов [и др.] // Проблемы моделирования соревновательной деятельности : [cб. науч. ст.]. – М., 1985. – С. 51–61.

Структура и особенности технико-тактической деятельности в гандболе : на материалах XIX Чемпионата мира / [Дорошенко Э.Ю., Цапенко В.А., Петров В.А. и др.] // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – 2005. – № 4. – С. 9–14.

Цапенко В.А. Соревнования и соревновательная деятельность в гандболе : [yчеб. пособие] / В.А. Цапенко, А.Е. Гусак, Э.Ю. Дорошенко. – Запорожье : ЗГУ, 2004. – 82 с.

Цапенко В.А. Тактика игры в гандбол : [yчеб. пособие для препод. физ. воспитания и студ. вузов] / В.А. Цапенко, А.Е. Гусак, Э.Ю. Дорошенко. – Запорожье : ЗГУ, 2004. – 106 с.

Цыганок В. Основные показатели деятельности мужской сборной команды Украины по гандболу на чемпионате Европы 2000 г. / В. Цыганок // Олімпійський спорт і спорт для всіх : [проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації : тез. доп. IV Міжнар. наук. конгр.]. – К., 2000. – С. 143.

Червона С.Ф. Анализ соревновательной деятельности пенальтисток высокой классификации в гандболе / С.Ф. Червона // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. – № 1. – С. 52-56.

Чертова М.В. Характеристика факторов, обеспечивающих эффективную игровую деятельность гандболистов высокой квалификации / М.В. Чертова, В.В. Фойгт // Подготовка спортсменов высокой квалификации в спортивных играх : [cб. науч. тр.]. – К., 1992. – С. 41–48.

[electronic resource]. – mode of excess: www.rushandball.ru.

[electronic resource]. – mode of excess: www. eurohandball.com.


Пристатейна бібліографія ГОСТ