DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2013-0.%p

Спортивна майстерність як однин з чинників розвитку фізичних якостей бар’єристів

Валерій Мазур, Олег Вергуш

Анотація


У статті на теоретичному рівні розглядаються методи трену
вання спортсменів, що займаються бар’єрним бігом, також аналізуються всі рухові якості, які необхідні спортсменові в цьому виді легкої атлетики для досягнення високих спортивних результатів.


Ключові слова


біг; бар’єри; підготовка; фізичні якості; спеціальна витривалість; швидкість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Теория и методика физического воспитания / под ред. Б.А. Ашмарина. – М. : Высшая школа, 1989. – 418 с.

Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании» / Б.А. Ашмарин – М. : Физкультура и спорт, 1978. – 286 с.

Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте / В.М. Волков. – М. : Физкультура и спорт, 1998. – 294 с.

Деркач А.А. Педагогическое мастерство тренера / А.А. Деркач, А.А. Исаев. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 204 с.

Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. / Л.П. Матвеев. – М. : Физическая культура и спорт, 1987. – 162 с.

Основы управления подготовки юных спортсменов / под ред. Н.Я. Набатниковой. – М. : Физкультура и спорт, 2002. – 182 с.

Отрубянников Р.Я. Бег с барьерами. / Р.Я. Отрубянников, Е.А. Розумовский – К. : Здоровье, 1998. – 120 с.

Пирогова Е.А. Совершенствование физического состояния человека / Е.А. Пирогова. – К. : Здоровье, 1999. – 166 с.

Филин В.П. Основы юношеского спорта / В.П. Филин, Н.А. Фомин. – М. : Высшая школа, 2000. – 348 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ