DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2013-0.%p

Лікувальна фізична культура при нормальному перебігу вагітності

Руслан Бутов

Анотація


Жінка в силу своїх фізіологічних особливостей покликана виконувати роль продовжувача людського роду, а це накладає свій відбиток на фізичну будову жінки i на деякі функціональні особливості організму. Вагітність як фізіологічний стан звичайно перебігає без будь-яких ускладнень, але разом з тим стає причиною подвійного навантаження на організм майбутньої матері. Тому лікувальна фізична культура як важливий засіб зміцнення здоров’я, профілактики i лікування захворювань набуває все більшого поширення в акушерсько-гінекологічній практиці.


Ключові слова


лікувальна фізична культура; масаж; гімнастика; вагітність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезитерапия) : учеб. для студ. высших учеб. заведений / В.И. Дубровский. – 3-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 624 с.

Епифанов В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие / В.А. Епифанов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 568 с.

Мухін В.М. Фізична реабілітація / В.М. Мухін. – 2-е вид, перероб. і доп. – К. : Олімпійська література, 2005. – 470 с.

Соколовский В.С. Лікувальна фізична культура : підручник / В.С. Соколовський, Н.О. Романова, О.Г. Юшковська. – Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 234 с.

Физическая реабилитация / [Бирюков А.А., Валеев Н.М., Захарова Л.С. и др.] ; под ред. С.Н. Попова. – [3-е изд.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 608 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ