Вплив засобів рукопашного бою на розвиток фізичних якостей військовослужбовців

Автор(и)

  • Олег Первачук Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна https://orcid.org/0000-0003-0107-4303
  • Артур Одеров Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна https://orcid.org/0000-0002-7791-0825
  • Сергій Романчук Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна https://orcid.org/0000-0002-2246-6587
  • Ростислав Куцевол Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Україна https://orcid.org/0009-0003-0197-6494
  • Ігор Сіроштан Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Україна https://orcid.org/0009-0008-8900-6906
  • Максим Бабич Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна https://orcid.org/0000-0003-1212-7167
  • Олексій Лещінський Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна https://orcid.org/0000-0002-7336-9189
  • Ростислав Феніч Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Україна https://orcid.org/0009-0005-0756-3353
  • Андрій Арабський Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна https://orcid.org/0000-0001-6813-4310
  • Сергій Андреєв Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», Україна https://orcid.org/0000-0002-6346-5273

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2023-28(1).38-44

Ключові слова:

рукопашний бій, фізичні якості, прийоми, військово-професійна діяльність, фізична підготовленість, бойова готовність

Анотація

В умовах сьогодення, нові напрямки бойової підготовки підрозділів ЗС України вимагають від рукопашного бою удосконалення комплексу засобів щодо навчання, виховання і формування у військовослужбовців технічної, тактичної, фізичної і психічної готовності до дій у складних умовах ближнього бою. Мета дослідження – дослідити зміни показників розвитку загальних фізичних якостей за результатами впровадження методики розвитку їх засобами рукопашного бою. Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, а також методи математичної статистики. Проаналізовано понад 70 джерел інформації та виокремлено 30 джерел літератури, матеріал яких було опрацьовано за допомогою загальнонаукових методів. В експерименті взяло участь 36 військовослужбовців (ЕГ=18 та КГ=18) віком 17-24 роки (19.6±0.2). Результати. Встановлено, що спеціальна фізична підготовка як навчальна дисципліна відіграє важливу роль у забезпеченні підготовки військовослужбовців та спеціалістів силових структур з високим рівнем різнобічної фізичної та психологічної підготовленості, здатних ефективно та якісно вирішувати завдання за призначенням, витримувати розумові, нервово-психічні та фізичні навантаження без зниження ефективності військово-професійної діяльності. Результати впровадження засобів рукопашного бою свідчать про високу ефективність розробленої системи з фізичної підготовки військовослужбовців до ефективних дій в умовах професійної діяльності та ведення бойових дій. Висновки. Встановлено, що в експериментальній та контрольній групі відбулися позитивні зміни. Приріст загальних фізичних якостей у контрольній групі не значний, але є у зв’язку із контролем виконання програми військовослужбовцями, в той же час у експериментальній групі приріст якостей помітний, це обумовлено тим, що збільшилась кількість годин занять фізичною підготовкою та додано засоби рукопашного бою до загальної підготовки військовослужбовців.

Посилання

Burlakov, A. Iu. (1999), “Spriamovane vykorystannia pryiomiv yedynoborstv, metodiv fizychnoi kultury ta boiovykh mystetstv Skhodu pid chas pidhotovky yunakiv (14-17 rokiv) do rukopashnoho boiu“ [Directed use of martial arts techniques, methods of physical culture and martial arts of the East during the training of young men (14-17 years old) for hand-to-hand combat] : dissertation for the sciences degree of сand. pedagogical sciences: 13.00.04 SDPU named after A. S. Makarenko. Sumy, 214 р. [in Ukraine].

Klymovych, V., Korchagin, M., Olkhovyi, O., Romanchuk, S., Oderov, A. (2019). The influence of the system of physical education of higher educational school on the level of psychophysiological qualities of young people. SportMont Journal, 7 (2), 93-97. Doi: 10.26773/smj.190616

Molokov, O. V. (2009), “Shchodo udoskonalennia zmistu rukopashnoi pidhotovky v Zbroinykh sylakh Ukrainy“ [Regarding the improvement of the content of hand-to-hand training in the Armed Forces of Ukraine]. Bulletin of the National Defense Academy of Ukraine, 1(9), 39-47. [in Ukraine].

Melnyk, V. O., Danyliuk, M. M., Potsiluiko, P. V. (2017), “Vyznachennia rivnia spetsialnoi fizychnoi pidhotovlenosti kursantiv v polovykh umovakh“ [Determining the level of special physical fitness of cadets in field conditions]. Scientific journal of the National ped. M. P. Drahomanov University. Series

Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports, 5K(86)17, 200-204. [in Ukraine].

Ivanov, O. L. (2012), “Model formuvannia hotovnosti studentiv – maibutnikh ofitseriv do rukopashnoho boiu na osnovi boiovoho kikboksinhu“ [A model of formation of readiness of students - future officers for hand-to-hand combat based on combat kickboxing]. Bulletin of the National Academy of the State Border Service of Ukraine, Issue 2. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_2_6 . [in Ukraine].

Ivanov, O. L. (2013), “Metodyka navchannia rukopashnoho boiu v systemi fizychnoi pidhotovky maibutnikh ofitseriv“ [Methodology of hand-to-hand combat training in the system of physical training of future officers]: abstract of the dissertation for the sciences degree of candidate of pedagogical sciences: 13.00.04 National Acad. Govt. border Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. Khmelnytskyi, 16 p. [in Ukraine].

Klymovych, V., Oderov, A., Romanchuk, S., Dunets-Lesko, A., Liudovyk, T., Lishchuk, V., Baldetskiy, A. (2021). Combat army system – as a means of increasing and improving the physical fitness of servicemen of the armed forces. Bulletin of Kamyanets-Podilskyi Ivan Ogiienko National University. Physical education, sports and human health, Vol. 22, 5-10. doi: 10.32626/2309-8082.2021-22.15-10

Domnitsak, V. V. (2012), “Udoskonalennia spetsialnoi fizychnoi pidhotovky kursantiv VNZ Ukrainy yak komponenta profesiinoi hotovnosti maibutnikh ofitseriv sylovykh struktur“ [Improvement of special physical training of cadets of universities of Ukraine as a component of professional readiness of future officers of law enforcement agencies]. Law and security, № 1, 222-225. [in Ukraine].

Hlushchenko, D. V. (2014), “Prykladna fizychna pidhotovka pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav dlia vykonannia operatyvno-sluzhbovykh zavdan u nadzvychainykh obstavynakh ta sytuatsiiakh“ [Applied physical training of employees of internal affairs bodies to perform operational and service tasks in emergency circumstances and situations]: the dissertation for the sciences degree of candidate of physical education and sport: 24.00.02 Lviv State University of Physical Culture. Lviv. 160 р. [in Ukraine].

Bazovi polozhennia ta elementy osnovnykh vydiv pidhotovky za Boiovoiu armiiskoiu systemoiu (BArS) (2016). [Basic provisions and elements of the main types of training according to the Combat Army System (CArS)]. Ed. I. S. Ovcharuk. Military Academy, Odesa. 114 p. [in Ukraine].

Kolesnikov, V.V. (2007), “Metodychni zasady pidvyshchennia efektyvnosti protsesu navchannia kursantiv pryiomam rukopashnoho boiu“ [Methodological principles of increasing the effectiveness of the process of training cadets in hand-to-hand combat techniques]. Physical education of students of creative specialties, № 6, 108-112. [in Ukraine].

Anokhin, Ye. D., Lohinov, D. O., Mishchenko, V. V., Tomashuk S. K., Yeromin, S. A. (2002), Rukopashnyi bii [Dogfight]. LVI, Lviv. 130 p. [in Ukraine].

Khatsaiuk, O. V. (2008), “Udoskonalennia tekhniky rukopashnoho boiu pravookhorontsiv MVS Ukrainy iz vykorystanniam GPRS tekhnolohii“ [Improving hand-to-hand combat techniques of law enforcement officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine using GPRS technologies]. Herald of Chernihiv State. ped. University, Issue 54, 326-331. [in Ukraine].

Danylchenko, V. A. (2012), “Navchannia tekhniky rukopashnoho boiu na osnovi vykorystannia mozhlyvostei informatsiino-metodychnoi prohramy «Pravozakhysnyk»“ [Training in hand-to-hand combat techniques based on the use of the possibilities of the information and methodical program “Human Rights Defender”]. Volyn National Youth Scientific Bulletin. Lesya Ukrainka University,№ 6, 7-11. [in Ukraine].

Instruktsiia z fizychnoi pidhotovky v systemi Ministerstva oborony Ukrainy(2021) [Instruction on physical training in the system of the Ministry of Defense of Ukraine]. Order of the Minister of Defense of Ukraine 05.08.2021, № 225, Kyiv. 234 р. [in Ukraine].

Khatsaiuk, O. V. (2006), “Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii na pochatkovomu etapi navchannia pratsivnykiv OVS rukopashnomu boiu“ [The use of modern information technologies at the initial stage of training employees of the Armed Forces in hand-to-hand combat]. Problems of ensuring the safety of the professional activity of employees of the public security service, who directly perform the functions of protecting public order and fighting crime in modern conditions, 85-89. [in Ukraine].

Estemesiv, A. Z. (2006), “Optymizatsiia metodyky navchannia rukopashnoho boiu u navchalnykh zakladakh pravookhoronnykh orhaniv“ [Optimization of hand-to-hand combat training methods in educational institutions of law enforcement agencies]: abstract of the dissertation for the sciences degree of candidate of pedagogical sciences: 13.00.04 ASPU. Almaty, 20 p. [in Kazakhstan].

Hlazunov, S. I. (2011), “Optymizatsiia zmistu rukopashnoho boiu dlia ofitseriv operatyvno-taktychnoho rivnia pidhotovky“ [Optimization of the content of hand-to-hand combat for officers of the operational-tactical level of training]. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, № 4, 51-54. [in Ukraine].

Antonenko, S. A. (2005), “Eksperymentalne obgruntuvannia metodyky formuvannia navychok rukopashnoho boiu fakhivtsiv podatkovoi militsii v systemi profesiinoho navchannia“ [Experimental substantiation of the method of formation of hand-to-hand combat skills of tax police specialists in the professional training system]: abstract of the dissertation for the sciences degree of сand. sciences in phys. education and sports: 24.00.02 Kharkiv State Academy of Physical Culture. Kharkiv. 18 p. [in Ukraine].

Oderov, A., Romanchuk, S., Kuznetsov, M., Dunets-Lesko, A., Lesko, O., Olkhovyi, O. (2017). Innovative approaches for evaluating physical fitness of servicemen in the system of professional training. J. of Physical Education and Sport, 17 (Suppl. Issue 1), 23-27.

Romanchuk, S., Kuznetsov, M. (2017), Armiiskyi rukopashnyi bii [Army hand to-hand combat]. NASV, Lviv. 221 p. [in Ukraine].

Kocherhin, A. N. (2011), “Intehratsiia tekhniko-taktychnoi, fizychnoi ta psykholohichnoi pidhotovky do rukopashnoho boiu“ [Integration of technical tactical, physical and psychological preparation for hand-to-hand combat]: abstract of the dissertation for the sciences degree of candidate of pedagogical sciences: 13.00.04 SSPU nave after A. S. Makarenko. Sumy. 25 р. [in Ukraine].

Ivanov, S. A. (1993), Tekhnika rukopashnoho boiu [Technique of hand-to hand combat]. Terra, M., book 1. 300 p. [in Russia].

Shiyan, B. M., Iedynak, G. A., Petryshyn, Yu. V. (2012), Naukovi doslidzhennya u fizychnomu vykhovanni ta sporti [Scientific research in physical education and sports]. PE Oyum Publishing House, Kamianets-Podilsky. 280 p. [in Ukraine].

Galamanzhuk, L. L., Iedynak, G. A. (2019), Osnovy naukovykh doslidzhenʹ[Fundamentals of scientific research]. Drukarnya Ruta LLC, Kamyanets Podilsky. 154 p. [in Ukraine].

Romanchuk, S., Oderov, A., Klymovych, V., Lesko, O., Korchagin, М. (2019). Motivation of forming students healthcare culture on principles of interdisciplinary integration. SportMont Journal, Vol. 17 (3), 79-83. doi: 10.26773/smj.191017

Romanchuk, S., Iedynak, G., Kopylov, S. еt. al (2019). Factors that influence changes in cadets’ physical preparation during the second half of study at a military academy. Journal of Science and Technolog. Revista dilemas contemporáneos: educación, política y valores, Vol. 17 (72), 43-50.

Anokhin, E., Tychyna, I., Dobrovolskii, V. еt. al (2020). The impact of mass sports work in educational institution on the formation of cadets’ value attitude towards the physical education. SportMont Journal, Vol. 18 (1), 81-86. doi: 10.26773/smj.200214

Oderov, A., Klymovych, V., Romanchuk, S., Pankevich, Y. еt.al (2020). Functional State of Military Personnel Engaged in Unarmed Combat. SportMont Journal, Vol. 18 (1), 99-101. doi: 10.26773/smj.200218

Korchagin, M., Zolochevskyi, V., Gura, I., Nebozhuk, O. еt. al (2020). Correlation of Physical Fitness and Professional Military Training of Servicemen. SportMont Journal, Vol. 18 (2), 79-82. doi: 10.26773/smj.200612

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-12

Як цитувати

Первачук, О., Одеров, А., Романчук, С. ., Куцевол, Р., Сіроштан, І., Бабич, М., Лещінський, О., Феніч, Р., Арабський, А., & Андреєв, С. (2023). Вплив засобів рукопашного бою на розвиток фізичних якостей військовослужбовців. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (28(1), 38–44. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2023-28(1).38-44