Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості та рухової активності у дівчаток 12-13 років з різною масою тіла

Автор(и)

  • Аліна Максименко Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна https://orcid.org/0009-0008-5460-4172
  • Олена Андрєєва Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна https://orcid.org/0000-0002-2893-1224
  • Інна Хрипко Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна https://orcid.org/0000-0001-9969-5954

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2023-28(1).10-16

Ключові слова:

рухова активність, фізичний розвиток, фізична підготовленість, рухові тести, підлітковий вік, дефіцит маси тіла

Анотація

Поширеність недостатньої маси тіла є суттєвою – від дефіциту маси тіла страждає до 18 % дітей шкільного віку, особливо акту[1]альною ця проблема є для дівчаток підліткового віку. Визначення взаємозв’язку між дефіцитом маси тіла, фізичною підготовленістю та рівнем рухової активності є важливою для характеристики здоров’я школярів. Мета дослідження – здійснити порівняльний аналіз по[1]казників фізичної підготовленості та рухової активності дівчаток 12- 13 років з різною масою тіла. Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження та документальних матеріалів, антропометричні методи дослідження (оцінка показників маси та довжини тіла), педагогічні методи дослідження (педагогічне тестування), методи оцінки рухової активності (Фремінгемська методика), методи математичної статистики (описова статистика, дискримінантний, дисперсійний аналіз). У дослідженні брали участь дівчатка 12-13 років (всього 138 осіб, з них 108 – 12 років та 30 дівчаток віком 13 років). Результати дослідження. Порівняльний аналіз дозволив встановити, що окремі показники (стрибок у довжину з місця, підйом тулуба в сід, човниковий біг 4 х 9 м) дівчаток 12 років із недостатньою масою тіла статистично значуще (p <0.05) відрізняються від показників фізичної підготовленості дівчаток із нормальною масою тіла. Виявлені тенденції зберігаються і у віці 13 році. Доведено статистично значуще (p <0.05) зниження показників рухової активності дівчаток 12-13 років із дефіцитом маси тіла у порівнянні з дівчатками вказаного віку з нормальною масою тіла за усіма досліджуваними показниками. За допомогою дискримінантного аналізу було побудовано моделі, які дозволять за показниками фізичної підготовленості та рухової активності визначати наявність негативного впливу дефіциту маси тіла на розвиток дівчаток 12-13 років. Висновки. Встановлено, що показники фізичної підготовленості та рухової активності дівчаток 12-13 років з нормальною і недостатньою масою тіла мають достовірні відмінності. Зазначене зумовлює необхідність урахування даних положень при розробці програм занять оздоровчого фітнесу для дівчат з дефіцитом маси тіла.

Посилання

Andrieieva, O., Hakman, A., Balatska, L., Moseychuk, Y., Vaskan, I., & Kljus, O. (2017). Peculiarities of physical activity regimen of 11-14-year old children during curricular and extracurricular hours. Journal of Physical Education and Sport, 117(4), 2422–2427. doi: https://doi.org/10.7752/jpes.2017.04269

Andrieieva, O., Yarmak, O., Palchuk, M., Hauriak, O., Dotsyuk, L., Gorashchenco, A., & Galan, Y. (2020). Monitoring the morphological and functional state of students during the transition from middle to high school during the physical education process. Journal of Physical Education and Sport, 20, 2110–2117. doi: https://doi.org/10.7752/jpes.2020.s3284

Antal, M., Péter, S., Biró, L., Nagy, K., Regöly-Mérei, A., Arató, G., Szabó, C., & Martos, E. (2009). Prevalence of underweight, overweight and obesity on the basis of body mass index and body fat percentage in Hungarian schoolchildren: representative survey in metropolitan elementary schools. Annals of nutrition & metabolism, 54(3), 171–176. doi: https://doi.org/10.1159/000217813 .

Burns, R. D., Bai, Y., Podlog, L. W., Brusseau, T. A., & Welk, G. J. (2022). Associations of physical activity enjoyment and physical education enjoyment with segmented daily physical activity in children: exploring tenets of the trans-contextual model of motivation. Journal of Teaching in Physical Education, 42 (1), 184-188. doi: https://doi.org/10.1123/jtpe.2021-0263

Chen, G., Chen, J., Liu, J., Hu, Y., & Liu, Y. (2022). Relationship between body mass index and physical fitness of children and adolescents in Xinjiang, China: a cross-sectional study. BMC Public Health, 22 (1), 1680. doi: https://doi.org/10.1186/s12889-022-14089-6

Chen, Y. T., Lee, P. F., Lin, C. F., Chang, A., Chung, Y. C., Yeh, C. P., Chen, S. C., & Ho, C. C. (2021). Association of regular leisure-time physical activity with self-reported body mass index and obesity risk among middle-aged and older adults in Taiwan. Healthcare, 13, 9(12), 1719. doi: https://doi.org/10.3390/healthcare9121719

Cox, C. E. (2017). Role of Physical Activity for Weight Loss and Weight Maintenance. Diabetes spectrum, 30(3), 157–160. doi: https://doi.org/10.2337/ds17-0013

Dereń, K., Nyankovskyy, S., & Nyankovska, O. (2018). The prevalence of underweight, overweight and obesity in children and adolescents from Ukraine. Sci Rep, 8, 3625. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-018-21773-4

Elinder, L. S., Sundblom, E., & Rosendahl, K. I. (2011). Low physical activity is a predictor of thinness and low self-rated health: gender differences in a Swedish cohort. The Journal of adolescent health, 48(5), 481–486. doi: https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2010.08.005

Fiori F., Bravo G., Parpinel M., Messina G., Malavolta R., & Lazzer S. (2020). Relationship between body mass index and physical fitness in Italian prepubertal schoolchildren. PLoS ONE, 15(5), e0233362. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233362

Galan, Y., Andrieieva, O., & Yarmak, O. (2019). The relationship between the indicators of morpho-functional state, physical development, physical fitness and health level of girls aged 12-13 years. Journal of Physical Education and Sport, 19(2), 1158–1163. doi: https://doi.org/10.7752/jpes.2019.02168

Galan, Y., Andrieieva, O., Yarmak, O., & Shestobuz, O. (2019). Programming of physical education and health-improving classes for the girls aged 12-13 years. Journal of Human Sport and Exercise, 15(3), 525-534. doi: https://doi.org/10.14198/jhse.2020.153.05

García-Hermoso, A., Correa-Bautista, J. E., Olloquequi, J., & Ramírez Vélez, R. (2019). Health-related physical fitness and weight status in 13- to 15-year-old Latino adolescents. Jornal de Pediatria, 95(4), 435-442. doi: https://doi.org/10.1016/j.jped.2018.04.002.

Kannel, W. B., & Sorlie, P. (1979). Some Health Benefits of Physical Activity. The Framingham Study. Arch Inter Med, 139, 857-861.

Kantanista, A., & Osiński, W. (2014). Underweight in 14 to 16 year-old girls and boys: prevalence and associations with physical activity and sedentary activities. Ann Agric Environ Med, 21(1), 114–119.

Kim, S.-y., & Kim, M. (2022), Weight-loss diets among female Korean adolescents: a pilot study based on a social media platform. British Food Journal, 124 (9), 2629–2648. DOI: https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2021-0522

Lazzeri, G., Rossi, S., Pammolli, A., Pilato, V., Pozzi, T., & Giacchi, M. V. (2008). Underweight and overweight among children and adolescents in Tuscany (Italy). Prevalence and short-term trends. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 49(1), 13-21.

Levin, S., Lowry, R., Brown, D. R., & Dietz, W. H. (2003). Physical activity and body mass index among US adolescents: youth risk behavior survey, 1999. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 157(8), 816–820. doi: https://doi.org/10.1001/archpedi.157.8.816

Liang, C., Lee, P. F., & Yeh, P. C. (2022). Relationship between regular leisure-time physical activity and underweight and overweight status in Taiwanese young adults: A cross-sectional study. Int J Environ Res Public Health, 24 20(1), 284. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph20010284

Malina, R. M., Bouchard, C., & Bar-Or, O. (2004). Growth, Maturation and Physical Activity. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics.

Mikolajczyk, R. T, & Richter, M. (2008). Associations of behavioural, psychosocial and socioeconomic factors with over- and underweight among German adolescents. Int J Public Health, 53, 214-20.

Ohniev, V. A., & Usenko, S. H. (2021). Methodology for the study and assessment of population’s physical development : guidelines for students to the practical lesson in the specialties 222 “Medicine” and 228 “Pediatrics” on the course “Social Medicine, Public Health (Public Health)”. KhNMU.

Oner, N., Vatansever, U., Sari, A., Ekuklu, E., Güzel, A., Karasalihoğlu, S., & Boris, N. W. (2004). Prevalence of underweight, overweight and obesity in Turkish adolescents. Swiss medical weekly, 134(35-36), 529–533. doi: https://doi.org/10.57187/smw.2004.10740

Onis, M. D., Onyango, A.W., Borghi, E., Siyam, A., Nishida, C., & Siekmann, J. (2007). Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bull World Health Organ, 85(9), 660-667. doi: https://doi.org/10.2471/blt.07.043497

Pate, R. R. (1993). Physical activity assessment in children and adolescents. Crit Rev Food Sci Nutr, 33(4-5), 321-326. doi: https://doi.org/10.1080/10408399309527627 . PMID: 8357491

Whyte, H. E., & Findlay, S. M. (2004). Dieting in adolescence. Paediatrics & Child Health, 9(7), 487-503. doi: https://doi.org/10.1093/pch/9.7.487

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-12

Як цитувати

Максименко, А., Андрєєва, О., & Хрипко, І. (2023). Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості та рухової активності у дівчаток 12-13 років з різною масою тіла . Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (28(1), 10–16. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2023-28(1).10-16