Розумова працездатність та когнітивні функції як концепт здорового способу життя у похилому віці

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2023-28(1).5-9

Ключові слова:

оздоровчо-рекреаційна рухова активність, похилий вік, здоровий спосіб життя

Анотація

Розумова працездатність та когнітивні функції у похилому віці – провідні показник активного функціонування стану психіки, що відображає основні її властивості: увагу, сприймання, мислення, пам’ять. За допомогою фізичної активності розумова діяльність та когнітивні функції пролонгує життєздатність в періоді пізнього онтогенезу. Метою нашого дослідження було обґрунтувати розумову працездатність та рівень когнітивних функцій у контексті здорового способу життя осіб похилого віку. Задля вирішення поставлених у дослідженні завдань використовувався комплекс взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих методів, які застосовувалися на теоретичному та емпіричному рівнях: теоретичні (аналіз і синтез, узагальнення), педагогічні, соціологічні, психодіагностичні та математичної статистики. У дослідженні брали участь 187 чоловіків 60-65 років. Середній паспортний вік становив 63.2 роки. Результати. У статті означено концепт здорового способу життя в похилому віці, визначено рівень розумової працездатності і когнітивних функцій чоловіків похилого віку як важливих складових здоров’я осіб третього віку. Висновки. Під час дослідження розумової працездатності та когнітивних функції осіб похилого віку як концепту здорового способу життя було визначено, що потреба в активності є досить високою. Виявлено показники когнітивних функцій у нормі більшості респондентів. У 11.2 % було визначено когнітивні порушення та 2.6 % досліджуваних визначено легку деменцію. Відзначено, що в осіб 60-65 років серед показників розумової працездатності високому рівню відповідали у 10.7 % чоловіків. Отже, на нашу думку, в сучасних умовах особливої уваги потребує питання організації вільного часу осіб похилого віку. Складність вирішення цієї проблеми полягає у відсутності норм і правил регулювання дозвіллєвої сфери, недостатності фахівців дозвіллєвої сфери, які б володіли новими технологіями її організації.

Посилання

Hakman, A. (2019), “Diahnostyka samootsinky psykhichnykh staniv liudei pokhyloho viku ta yikh potreba u aktyvnosti” [Diagnostics of selfassessment of mental states of the elderly and their need for activity]. Scientific journal of the NPU named after M.P. Drahomanova. Series 15: Scientific and pedagogical problems of physical culture / physical culture and sport, 11(119), 34-38. [in Ukraine].

Hakman, A, Tivelik, M. (2019), “Psykhofiziolohichni osoblyvosti rukhovoi aktyvnosti liudei pokhyloho viku” [Psychophysiological features of motor activity of elderly people]. Physical culture and sport: experience and prospects: Materials of the II international scientific and practical conference; 2019 April 4-5; Chernivtsi Chernivtsi: Chernivtsi national. University, 61-62. [in Ukraine].

Galamanzhuk, L. L., Iedynak, G. A. (2019), Osnovy naukovykh doslidzhenʹ [Fundamentals of scientific research]. Drukarnya Ruta LLC, Kamyanets-Podilsky. 154 p. [in Ukraine].

Hlobalni rekomendatsii shchodo fizychnoi aktyvnosti dlia zdorovia [Global recommendations on physical activity for health]. – URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979-ukr.pdf?sequence=25&isAllowed=y [in Ukraine].

Dutchak, M., Ibragimov, M. (2017), “Zhyttietvorchist yak osnovnyi teoretyko-metodolohichnyi kontsept u fizychnii kulturi i sporti” [Creativity as the main theoretical and methodological concept in physical culture and sports]. Theory and methods of physical education and sports, No. 3, 98-106. [in Ukraine].

Frolkis, V. V. (1989), Longevity: real and possible. Scientific opinion, Kharkiv. 247 p. [in Russia].

Futorny, S. M. (2011), “Dvyhatelnaia aktyvnost y ee vlyianye na zdorove y prodolzhytelnost zhyzny cheloveka” [Motor activity and its influence on human health and life expectancy]. Physical education of students, 4, 79-83. [in Russia].

Khoma, O. (2022), “Kharakterystyka pokaznykiv fizychnoho stanu cholovikiv pokhyloho viku.” [Characteristics of physical condition indicators of elderly men]. Bulletin of Kamyanets-Podilskyi Ivan Ogiienko National University. Physical education, sports and human health, 27, 36-44. doi: 10.32626/2309-8082.2022-27.196-204 [in Ukraine].

Shiyan, B. M., Iedynak, G. A., Petryshyn, Yu. V. (2012), Naukovi doslidzhennya u fizychnomu vykhovanni ta sporti [Scientific research in physical education and sports]. PE Oyum Publishing House, Kamianets-Podilsky. 280 p. [in Ukraine].

Andrieieva, O., Hakman, A., Kashuba, V., Vasylenko, M., Patsaliuk, K., Koshura, A., et al. (2019). Effects of physical activity on aging processes in elderly persons. Journal of Physical Education and Sport, 4, 1308-1314. doi: 10.7752/jpes.2019.s4190

Depp, C. A., Jeste, D. V. (2006). Definitions and predictors of successful aging: A comprehensive review of larger quantitative studies. American Journal of Geriatric Psychiatry, 14(6), 6-20.

Kozina, Z., Iermakov, S., Bartík, P., Yermakova, T., Michal, J. (2018). Influence of self – regulation psychological and physical means on aged people´s functional state. Journal of Human Sport and Exercise, 13(1), 99-115. doi: 10.14198/jhse.2018.131.10

Levy B, et al. (2020). Longevity Increased by Positive Self-Perceptions of Aging. Journal of Personality and Social Psychology, 83(2), 45-49.

Nies, M. A. and Trace, C. K. (2002). Psychosocial and environmental influences on physical activity and health outcomes in sedentary women. Journal of Nursing Scholarship, 34.3, 243-249.

Theofilou, P. (2013). Quality of life: definition and measurement. Europe’s Journal of Psychology, 9(1), 150-162. doi: 10.5964/ejop.v9i1.337

Zahroh, C. (2021). Behaviours (Cognitive, Affective and Psychomotor) among Patients with Gout Arthritis in Elderly. Medico Legal Update, 21.1, 763-764.

Zuidema, S. U., de Jonghe, J. F., Verhey, F. R., Koopmans, R. T. (2009). Predictors of neuropsychiatric symptoms in nursing home patients: influence of gender and dementia severity. International Journal of Geriatric Psychiatry: A journal of the psychiatry of late life and allied sciences, 24(10), 1079-1086.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-12

Як цитувати

Гакман, А. (2023). Розумова працездатність та когнітивні функції як концепт здорового способу життя у похилому віці. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (28(1), 5–9. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2023-28(1).5-9