Ефективність програми розвитку рухових якостей студенток в умовах професійної підготовки

Автор(и)

  • Ірина Самохвалова Сумський національний аграрний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7017-6915
  • Сергій Харченко Сумський національний аграрний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4975-321X
  • Андрій Красілов Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6167-3151
  • Станіслав Лазоренко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ukraine
  • Володимир Жуков Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1392-7211
  • Сергій Потапчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5512-9384

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.72-77

Ключові слова:

фізичне виховання, рухова активність, індивідуальні особливості організму, фізична підготовленість, фізичне здоров'я

Анотація

У статті розглянуто основні сучасні методи та засоби вирішення проблеми розвитку рухових якостей у студенток закладів вищої освіти. Доведено, що знайти ефективне рішення проблеми розвитку рухових якостей в умовах професійної підготовки можна, якщо при організації процесу фізичного виховання враховувати індивідуальні особливості організму студенток. Методологія дослідження. Мета дослідження: визначити ефективність використання програми розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти в умовах професійної підготовки.

В дослідженні взяли участь студентки педагогічних та аграрних спеціальностей Сумського педагогічного університету імені А. С. Маренко та Сумського національного аграрного університету.

Особливість програми розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти в процесі професійної підготовки полягала в тому, що заняття з фізичного виховання проводились два рази на тиждень по підгрупам у різні часи. Це дозволяло студенткам переходити з однієї підгрупи в іншу при зміні фази індивідуального оваріально-менструального циклу. На заняттях використовувались вправи для розвитку рухових якостей, які необхідні для життєвої та професійної самореалізації студенток закладів вищої освіти. Для оцінки ефективності програми визначалися: антропометричні показники, показники фізичного здоров’я за методикою Г. Апанасенка, показники рівня загальної фізичної підготовленості. Результати роботи та ключові висновки. Порівняльний аналіз отриманих результатів показав, що за індексами маси і складу тіла в експериментальних групах відповідають нормі 60 % студенток, в контрольних – 48%. Аналіз за експрес-оцінкою Г. Апанасенка виявив, що у студенток експериментальних груп підсумкова оцінка покращилася від «низького рівня» до рівня «вище середнього», у контрольних групах підсумкова оцінка змінилася від «низького рівня» до «нижче середнього». Проведений аналіз рівня фізичної підготовленості показав, покращення показників в експериментальних групах. Таким чином доведено ефективність впровадження в освітній процес програми розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти в умовах професійної підготовки.

Посилання

Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. С-Пб : Петрополис, 1992. 138 с.

Димуцька А. І. Розвиток рухових якостей студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання засобами легкої атлетики : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02 ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2014. 229 с.

Кісельов В. О., Рибалко П. Ф. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно- масових заходів. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2020, Вип. 3 (44). С. 63-70.

Мартинова Н. П. Сучасний погляд на проблему розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти. Науковий часопис НПУ імені Н. П. Драгоманова. Випуск 3. К 110, 2019. С. 349-353.

Редько Т. М., Франчук О. П., Авдієнко Н. В. Педагогічні умови розвитку рухових якостей студенток вищого навчального закладу. Біомеханічні, педагогічні, психологічні, аспекти фізичного виховання та спорту, 2012. №102. Т. 1. С 310-312.

Редькіна М. А. Методика визначення індивідуальної рухової активності студентів у процесі фізичного виховання : дис… канд. пед. наук : 13.00.02 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2020. 197 с.

Пилипей Л. П. Моделювання ППФП студентів ВНЗ. Слобожанський науково – спортивний вісник. 2009. № 4. С. 26-30.

Рибалко П. Ф. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно- оздоровчого середовища закладу загальної середньої освіти : дис… доктора пед. наук. 13.00.04 ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Слов’янськ. 2020. 593 с.

Самохвалова І. Ю., Рибалко П. Ф., Моргунов О. А. Рухова активність та мотивація до занять з фізичного виховання студенток закладів вищої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2020. № 10 (104). С. 456-459.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Самохвалова, І., Харченко, С., Красілов, А., Лазоренко, С., Жуков, В., & Потапчук, С. (2021). Ефективність програми розвитку рухових якостей студенток в умовах професійної підготовки. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (22), 72–77. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.72-77