Ефективність підготовки спортсменів України з гирьового спорту за період 2016–2019 років

Автор(и)

  • Сергій Романчук Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2246-6587
  • Володимир Андрейчук Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9099-5413
  • Орест Лесько Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4417-9490
  • Володимир Климович Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4678-5002
  • Михайло Домінюк Львівський державний університет внутрішніх справ, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5916-1640
  • Ігор Романів Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine
  • Ігор Лотоцький Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8866-077X
  • Павло Поцілуйко Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9582-5325

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.67-71

Ключові слова:

гирьовий спорт, поштовх гир за довгим циклом, класичне двоборство, спортсмен

Анотація

Сьогодні в гирьовому спорті, який стрімко розвивається в багатьох країнах світу, найбільшою популярністю користується класичне двоборство (поштовх двох гир та ривок гирі). У статті представлено динаміку вперше виконання нормативів майстра спорту України та майстра спорту України міжнародного класу за період з 2016 по 2019 роки та зміни результатів чемпіонів України та світу. Мета дослідження – дослідити ефективність підготовки спортсменів-гирьовиків за 2016-2019 роки. Проаналізувати динаміку показників, що свідчить про ефективність спортивної підготовки гирьовиків за кількістю уперше виконаних нормативів МСУ і МСУМК у поштовху гир за довгим циклом та у класичному двоборстві. Дослідити зміни результатів чемпіонів України та світу за ваговими категоріями у класичному двоборстві та у поштовху гир за довгим циклом. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури, документальний метод (вивчення протоколів змагань), методи математичної статистики. Результати роботи. Дослідження проводились за 2016-2019 роки. У дослідженні взяли участь спортсмени-гирьовики (чоловіки віком 18-40 років) збірних команд областей України різних вагових категорій: до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, до 95 кг, понад 95 кг. Було проаналізовано протоколи українських і міжнародних змагань з гирьового спорту (класичного двоборства та поштовху гир за довгим циклом). Висновки. Встановлено недостатню ефективність спортивної підготовки гирьовиків у поштовху гир за довгим циклом (19 чол.) порівняно з класичним двоборством (57 чол.) за кількістю уперше виконаних нормативів МСУ, та 7 і 8 чол. – МСУМК, що свідчить про недостатню ефективність чинної програми підготовки спортсменів у поштовху гир за довгим циклом. Порівняльний аналіз результатів чемпіонів України та результатів чемпіонів світу 2019 року в класичному двоборстві та у поштовху гир за довгим циклом показав, що результати переможців чемпіонату України в усіх вагових категоріях є значно нижчими від переможців чемпіонату світу, окрім вагової категорії понад 95 кг у двоборстві. Що свідчить про необхідність удосконалення тренувального процесу підготовки гирьовиків.

Посилання

Андрейчук В. Я. Методичні основи гирьового спорту : навч. посібник. Львів : Тріада плюс, 2007. 500 с.

Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський : Рута, 2019. 150 с.

Грибан Г. П., Пронтенко К. В., Пронтенко В. В. [та ін.]. Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах: навч.-метод. посібник. Житомир : Вид-во «Рута», 2014. 400 с.

Гирьовий спорт : навч. прогр. для дит.-юнац. шк., спеціаліз. дит.- юнац. шк. олімп. резерву. М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Федер. Гирьового спорту України / підгот. Ю. В. Щербина. Київ, 2010. 52 с.

Пронтенко К. В., Андрейчук В. Я., Пронтенко В. В., Романів І. В. Підготовка спортсменів у поштовху гир за довгим циклом : навч.- метод. посібник. Львів : Ліга-Прес, 2016. 228 с.

Пронтенко К., Андрейчук В., Пронтенко В., Бойко Д. Ефективність підготовки спортсменів у поштовху гир за довгим циклом. Молода спортивна наука України. 2014. Вип. 18, т. 1. С. 225–231.

Пронтенко К. В., Романчук С. В., Андрейчук В. Я., Романів І. В., Лесько О. М., Панькевич Я. А. Особливості тренувального процесу спортсменів-гирьовиків різної кваліфікації у поштовху гир за довгим циклом. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15: Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018. Вип. 11 (105) 18. С. 121–125.

Пронтенко К., Романчук С., Андрейчук В., Лесько О., Романів І., Лещінський О., Барашевський С., Музика Н. Структура фізичної підготовленості спортсменів-гирьовиків на етапах багаторічної підготовки. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2020. Вип. 16. С. 74–78. doi: 10.32626/2309- 8082.2020-16.74-78.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник. Киев : Олимпийская литература, 2004. 808 с.

Романчук С. В. Фізичне виховання у військових підрозділах : навч. посібник. Львів, 2014. 540 с.

Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. М. : ФиС, 2001. 334 с.

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті : навч. посібник. Кам’янець- Подільський: Видавництво «Оіюм», 2012. 280 с.

Prontenko, K., Griban, G., Bloshchynskyi, I., Boyko, D., Loiko, O., Andreychuk, V., Novitska, I., Tkachenko, P. (2019). Development of power qualities of cadets of Ukrainian higher military educational institutions during kettlebell lifting training. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 11 (3). 27–38. doi: 10.29359/BJHPA.11.3.04

Prontenko, K., Griban, G., Prontenko, V., Andreychuk, V., Tkachenko, P., Kostyuk, Yu., Zhukovskyi, Ye. (2017). Kettlebell lifting as a means of physical training cadets in Higher Military Educational Institution. Journal of Physical Education and Sport, 17 (4). 2685–2689. doi:10.7752/jpes.2017.04310.

Prontenko, K., Griban, G., Prontenko, V., Bezpaliy, S., Bondarenko, V., Andreychuk, V., Tkachenko, P. (2017). Correlation analysis of readiness indicators of athletes and their competitive results in kettlebell sport. Published online: Octomber 31, 2017. DOI:10.7752/jpes.2017.s4217.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Романчук, С., Андрейчук, В., Лесько, О., Климович, В., Домінюк, М., Романів, І., Лотоцький, І., & Поцілуйко, П. (2021). Ефективність підготовки спортсменів України з гирьового спорту за період 2016–2019 років. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (22), 67–71. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.67-71