Медичний супровід спорту в Польщі (1919–1939 рр.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.56-66

Ключові слова:

спорт, спортсмени, медичний супровід

Анотація

Мета дослідження полягала у розкритті особливостей становлення та розвитку медицини спорту в Польщі протягом 1919- 1939 років. Методи. Для дослідження генезису медицини спорту використовували історичний метод. Провідною джерельною базою були документи, матеріали архівів. музеїв. Результати. У період Другої Польської Республіки найбільший внесок у розвиток медицини спорту, в широкому розумінні цього поняття, зробили доктор Елеонора Райхер (1884–1973), д-р Влодзимеж Місюро (1884–1967), Владислав Дибовський (1892–1969). Із самого початку до вирішення цієї проблеми приєдналися провідні гігієністи та теоретики фізичної культури, а саме: Євгеніюш П’ясецький (1872-1947), Станіслав Цехановський (1869–1945), Павел Гнятковський (1869–1938), Вітольд Гандзікевич (1879–1962) та Ян Мидларські. Перша спеціалізована клініка для спортсменів була створена у Львові (1925) за ініціативою президента Львівської обласної легкоатлетичної асоціації, майора доктора Владислава Фукса. Важливим етапом у розвитку медичного супроводу спорту було створення у 1926 році лабораторії фізіології спорту на базі Коледжу фізичної культури медичного факультету Познанського університету. Більшість спортивних заходів в Польщі обслуговувалися Експериментальною лабораторією наукової ради з фізичної культури. У 1928 році доктором Владиславом Дибовським були підготовлені і опубліковані методичні рекомендації «Тестування фізичної здатності до спортивної діяльності та проведення профілактичних медичних оглядів спортсменів», а Державне управління з фізичної культури та військової підготовки запровадило наказ (від 2.11.1928 року), який зобов’язував кожного спортсмена у Польщі проходити регулярні медичні огляди. Після оголошення наказу розпочалися курси для лікарів, віком до 45 років з питань медичного супроводу спорту у Варшавській державній школі гігієни. Цьому також сприяло Міністерство релігійних конфесій та народної освіти, особливо щодо медичного супроводу фізичної культури в школах. У розвиток медицини спорту окрім курсів підготовки лікарів значний внесок був зроблений дослідженнями щодо функціональних змін кардіореспіраторної системи під впливом фізичних навантажень, які проводилися безпосередньо під час тренувального процесу. Основним науковим центром цих досліджень була кафедра фізіології Центрального інституту фізичної культури у Варшаві. У 1929–1931 роках медична допомога була надана 9 167, 5842 мали спеціальну форму (медичну книжку), а решта 3325 осіб, зазначених у звіті, як такі, що випадково обстежені і отримали сертифікат, необхідний для участі у спортивних змаганнях. Висновок. За неповних два десятиліття у Польщі було створено ефективну систему медичного супроводу спортивної діяльності, яка мала належний кадровий і матеріально- технічний і науковий потенціал. Завдяки цьому у 1927–1934 роках у клініках для спортсменів було проведено 69 499 медичних оглядів, у тому числі 57776 чоловіків та 11943 жінки, а 1935 року кількість спортсменів, що оглядалися в клініках становила біля 80 000. При цьому, було розроблено нормативно-правову базу функціонування системи медичного огляду спортсменів та супроводу спортивних заходів.

Посилання

Клапчук В. В. Здобутки спортивної медицини та лікувальної фізичної культури і сучасні реформи атестації науково- педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини-2019: Матеріали IV Всеукраїнського з’їзду фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізичної культури Дніпро, 11-13 квітня 2019: 95-98.

Куртян Т. В. Сучасний стан підготовки лікарів спортивної медицини-реалії сьогодення. Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини-2019: Матеріали IV Всеукраїнського з’їзду фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізичної культури Дніпро, 11-13 квітня 2019: 107-109.

Спортивна медицина : підручник / за ред. В. М. Сокрута. Донецьк : Каштан, 2013. 472 с.

Medyński A. Lwów ilustrowany przewodnik dla zwiedzających miasto, Lwów 1937, s. 164.

Badanie lekarskie w sporcie. Organizacja poradni sportowo-lekarskich, Stadjon. 1928;43: 9.

CAW. Akta personalne 2569; Dr. R. I Zjazd Polskich Lekarzy Sportowych i organizacji „Stowarzyszenia Lek. Sport.”/ pod protektoratem gen. Dr. Roupperta St.Wychowanie Fizyczne. 1937;18(1-2): 78–9.

CIWF na Bielanach. Stadjon. 1930; 8: 11.

Dybowski W, Badanie zdolności fizycznej dla celów wychowania fizycznego i sportu.Wydawnictwo – Zakładu

Narodowego Ossolińskich. Stronnic 80 z rycinami. Stadjon. 1928;42: 8.

Dybowski W. Badania lekarskie. Stadjon. 1929;11: 11.

Fizjologia pracy. Podstawy teoretyczne, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 1938.

Flieger H. Janusz Kusociński. Sportowiec. 1956;3: 14.

Garbień J. Opieka lekarska w sporcie. Wychowanie Fizyczne. 1933;14: 164–76.

Garbień J. Wytyczne prac Okręgowych Ośrodków Wychowania Fizycznego i Poradni Sportowo-Lekarskich na rok 1935/36 i następne 1936/1937, 1937/1938.

Gliński J. B. Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar Drugiej Wojny Światowej; Urban & Partner, Wrocław, 1997;1: 224–25.

Hering T., Osmolski W. Higiena sportu. Warszawa 1917.

Kiliński.Władysław Wychowanie Fizyczne. 1932;12: 20–2.

Konopka S.: Dziesięciolecie pracy Gen. Dr. Stanisława Roupperta na stanowisku szefa wojskowej służby zdrowia. Lekarz Wojskowy. 1936;28: 727–31.

Konsylium w sprawie choroby Kusocińskiego. Raz Dwa Trzy. 1933;45: 13.

Kształcenie lekarzy sportowych, Stadjon. 1928;43: 13.

Kuński H. Dr Eugenia Lewicka (1896–1931).Medicina Sportiva. 2001;5(3): 191–94.

Kuński H., Grewiński J., Zakrzewska E. Generał Dr Stanisław Rouppert (1887–1945). Członek Honorowy Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych. Medicina Sportiva. 1999;3(2): 145–49.

Kuński H.: Aktywność ruchowa w kreacji zdrowia i profilaktyce chorych osób dorosłych w polskiej myśli lekarskiej XX wieku, Medicina Sportiva. 2001;5 (1): 57–2.

Kuński H.: Wkład Eleonory Reicher do polskiej medycyny sportowej. Medicina Sportiva. 1999;3(4): 293-96.

Kurs dla lekarzy szkolnych. Stadjon. 1931;17: 9.

Kusociński odrzuca propozycje Ladoumeque’a, sensacyjny wywiad J. Kusocińskiego. Raz Dwa Trzy. 1933;41: 15.

Lampa kwarcowa w sporcie. Stadjon. 1929;20: 4.

Lekkoatleci G. Śląska przy pracy, rozbudowa sieci poradni lekarskich. Raz Dwa Trzy. 1933;7: 13.

Levittoux H. Kliniczne postacie przetrenowania mięśnia. Lekarz Wojskowy. 1939;33(6): 670–76.

Levittoux H. O chorobach zawodowych sportowców. Lekarz Wojskowy. 1939; 34(1): 52–66.

Medycyna w Niemczech na usługach sportu. Raz Dwa Trzy. 1935;22: 10.

Michałowicz: J. O kursy lekarskie. Stadjon. 1929;2: 15.

Miesięczny kurs masażu. Przegląd Sportowy; 1938;30: 5.

Missiuro W. O zjawiskach oddechowych w przebiegu wypoczynku po wysiłkach długotrwałych. Lekarz Wojskowy. 1936;38(9): 613–24.

Opieka lekarska nad sportem w Polsce. Rocznik Sportowy na rok 1937/1938. Warszawa 1936: 14–15.

Osmolski W. Teoria sprawności ruchowej. Warszawa 1935.

Otwarcie Poradni Sportowej. Stadjon. 1926;12: 15.

Otwarcie poradni sportowo lekarskiej w Wilnie. Stadjon. 1929;6: 16.

О prymat wśród lekkoatletów slowiańskich. Raz Dwa Trzy. 1933;35: 12.

Petkiewicz S. Trening i masaż. Stadjon. 1931;3: 9.

Piasecki E. Laboratoria naukowe wychowania fizycznego w Uniwersytecie Warszawskim. Wychowanie Fizyczne. 1929;10(1): 32-33.

Piasecki E. Laboratoria naukowe wychowania fizycznego w Uniwersytecie Warszawskim. Wychowanie Fizyczne. 1929;10(1): 37-38.

Pierwsza lekarska poradnia sportowa. Przegląd Sportow. 1925;52: 2.

Pierwszy podręcznik o masażu…, Stadjon. 1930;5: 2.

Pomyślny sezon sportu białostockiego. Raz Dwa Trzy. 1935;48: 14.

Poradnia Sportowo-Lekarska powstała w Krakowie. Stadjon. 1929;10: 2.

Przebieg obrad. Raz Dwa Trzy. 1936;17: 7.

Przełomowy rok w sporcie śląskim, doniosłe zamierzenia Wojewódzkiego Komitetu WF i PW. Raz Dwa Trzy. 1933;45: 15.

Przygotowania olimpijskie lekkoatletów pod hasłem „cukier krzepi. Raz Dwa Trzy. 1932;9: 10.

Rada Naukowa Wychowania Fizycznego, Stadjon. 1928;17: 4.

Rada Naukowa Wychowania Fizycznego. Wychowanie Fizyczne. 1927;8(4): 98-99.

Reicher E. O działaniu ćwiczeń cielesnych na ustrój ludzi zdrowych i chorych, Warszawa 1932,

Rocznik Oficerski, Ministerstwa Spraw Wojskowych, Biuro Personalne, Warszawa, 1932. 869 s.

Rouppert S. Rola prasy lekarskiej w stosunku do zagadnień wychowania fizycznego. Przegląd Sportowo-Lekarski. 1929;1(1): 3-4.

Rouppert S., Lewicka E., Szulc G., Missiuro W. Zawody narciarskie w świetle badań lekarskich. Przegląd Sportowo-Lekarski. Warszawa, 1932.

Rouppert S. W sprawie medycyny lotniczej. Lekarz Wojskowy, 1925;6: 985-92.

Rouppert S. Zagadnienie zmęczenia w wojsku (Utrata wagi w związku z wysiłkiem fizycznym). Lekarz Wojskowy. 1937;29: 321–46.

Rytm serca i sport. Stadjon. 1930;48: 6.

Sidorowicz W. Nowe prądy w medycynie sportowej. Raz Dwa Trzy. 1937;9: 12.

Słoniewski M. Rouppert Stanisław (1987–1945). Wychowanie Fizyczne i Sport. 1983;27(4): 95-96.

Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej. NIL: Warszawa, 2003;3: 307-308.

Spis wykładów Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 1937/38: 38.

Sprawozdanie z działalności PUWF i PW za lata 1929/1930 – 1931/1932, referuje dyrektor PUWF i PW płk dypl. Władysław Kiliński/ Wychowanie Fizyczne. 1932;12: 20-22.

Sportowcy i lekarze. Stadjon. 1930;23: 3.

Szelestowski S. Masaż mechaniczny. Stadjon. 1930;48: 13.

Szulc G. Wojskowe zawody marszowe i narciarskie w świetle badań lekarskich. Lekarz Wojskowy. 1936;28: 810-23.

U podstaw pracy sportowej w Bydgoszczy. Raz Dwa Trz, 1933;28: 12.

W obliczu sezonu lekkoatletycznego, Raz Dwa Trzy. 1933;15: 4-5.

Wajsówna wraca do zdrowia. Przegląd Sportowy. 1938;81: 1.

Wajsówny opuszcza szpital. Przegląd Sportowy. 1938;83: 4.

Wojciechowski A. Uszkodzenia sportowe u kobiet. Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa, 1935.

Z Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego na Bielanach. Stadjon. 1931; 32: 17.

Z CIWF. Stadjon. 1931;20: 15.

Z pracowni antropo-fizjologicznej Centralnej Szkoły Gimnastyki i Sportów w Poznaniu. Stadjon. 1926;34: 5.

Ze związku okręgowego lwowskiego. Przegląd Sportowy.1925;13: 15.

Zestawienie wyszkolonych instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego. Raz Dwa Trzy. 1935;4: 13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Мицкан, Б., Заборняк, С., & Мицкан, Т. (2021). Медичний супровід спорту в Польщі (1919–1939 рр.). Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (22), 56–66. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.56-66