Оптимізація тренувального процесу щодо розвитку силових показників у юніорів засобами армспорту

Автор(и)

  • Сергій Лазоренко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6493-8514
  • Станіслав Лазоренко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2267-3049
  • Микола Чхайло Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7368-5202
  • Андрій Коломієць Сумський національний аграрний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7645-5728

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.44-49

Ключові слова:

армреслінг, юніори, розвиток сили, тренувальні засоби, м’язи, спортивна школа

Анотація

Армреслінг або боротьба на руках – специфічний вид одноборств у якому очікуваний результат повною мірою залежить від швидкості реакції та фізичної міці спортсмена, так як час дужання є досить швидкоплинним і тому рівень розвитку силової підготовки має вагоме значення у підготовці армспортсменів. Чисельні дані літератури свідчать про те, що в юнацькому віці спостерігається низький рівень розвитку силових і швидкісно-силових якостей. За результатами нашого дослідження ми конституюємо, що це зумовлено, низьким науковим і методичним забезпеченням належного рівня фізичної підготовки юніорів, які навчаються у дитячо-юнацьких спортивних школах. Більшість існуючих методик розвитку силових показників юніорів, які займаються армспортом, запозичені з інших видів спорту. Наукові пошуки нового століття, маючи теоретичний і практичний напрямки досліджень, повинні будуватися на основі вивчення моделі об’єкта та суб’єкта, а також предмету дослідження. Методологія дослідження. Педагогічний експеримент полягав у визначенні впливу розробленої методики тренування на розвиток силових показників юніорів. У нашому дослідженні застосовувався педагогічний експеримент формуючого виду. В експерименті взяли участь юніори, які за станом здоров’я були віднесені до основної медичної групи. Для перевірки ефективності розробленої методики тренування нами були сформовані експериментальна та контрольні групи (ЕГ, КГ n=20) на базі СК «Чемпіон» міста Суми, де тренування проводилися тричі на тиждень. Контрольна група тренувалася за старою методикою. Педагогічне спостереження проводилося протягом усього експерименту (2020−2021 навчальний рік), його об’єктом були юніори 16–18 років. Нами проводилося спостереження за реалізацією змісту розробленого експериментального фактору, а також здійснювалося оцінювання поточних досягнень, проводився добір засобів та методів проведення тренувань, визначалася відповідність обсягу та інтенсивності навантажень можливостям спортсменів. Результати роботи та ключові висновки. Педагогічний експеримент полягав у визначенні впливу розробленої методики тренування на розвиток силових показників юніорів. Дані нашого дослідження, підтвердили ефективність розробленої нами методики підготовки армспортсменів, спрямованої на оптимізацію розвитку силових показників, як основи у змагальній і тренувальній діяльності борців на руках. Ми констатуємо достовірні зростання показників у спортсменів експериментальної групи по чотирьом пунктам тестування (зазначені вище), окрім жиму штанги лежачи. Такі позитивні зміни, вкрай необхідні у підготовці армспортсменів, які отримують перемоги, завдячуючи силі верхніх кінцівок, плеча, передпліччя та кисті. За результатами експерименту, ми з повною впевненістю можемо рекомендувати дану тренувальну методику підготовки впроваджувати у практику роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних шкіл олімпійського резерву та вищої спортивної майстерності, спортивних клубів тощо. Тренувальний план є ефективним і збалансованим, бо передбачає рівномірний розвиток силових показників у всіх важливих для армспорту рухах.

Посилання

Безкоровайний Д. О. Розвиток сили згиначів передпліччя та згиначів кисті у школярів 8–17 років, які займаються армспортом. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2008. № 4. С. 25.

Безкоровайний Д. О. Базова система тренування та система безпосередньої підготовки до змагань в армспорті. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 1. С. 35.

Бельский И. В. Системы эффективной тренировки. Армрестлинг. Бодибилдинг. Бенчпресс. Пауэрлифтинг. Минск : Вида−Н, 2003. 352 с.

Бражник А. Л. Эффективные методики развития силы: атлетизм, армрестлинг, пауэрлифтинг. Харків : СПДФЛ Дудукчан И. М. 2010, 264 с.

Волков Е. А. Особенности специальной физической подготовки спортсменов в армспорте. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2007. № 12. С. 109‒114.

Галашко М. І. Армспорт : метод. посібник. Харків : ХДПУ, 2000. 60 с.

Драгнєв Ю. В. Етапи формування рухових умінь і навичок у старшокласників на заняттях з армспорту. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2010. № 8. С. 31–34.

Живора П. В. Армспорт. Техника, тактика, методика обучения : учеб. пособие. М. : Академия, 2001. 112 с.

Платонов В. М. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов. К. : Олимп. л-ра, 2017. 656 с.

Рибалко П. Ф., Прокопова Л. І., Гвоздецька С. В., Красілов А. Д., Пономаренко О. Мінімальна сила як базовий компонент диференційованого розвитку силових здібностей підлітків. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 1 (105). С. 20-24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Лазоренко, С., Лазоренко, С., Чхайло, М., & Коломієць, А. (2021). Оптимізація тренувального процесу щодо розвитку силових показників у юніорів засобами армспорту. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (22), 44–49. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.44-49