Динаміка показників розумової та фізичної працездатності дівчат старшого шкільного віку під впливом секційних занять з аквафітнесу

Автор(и)

  • Оксана Дубинська Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7088-3484
  • Петро Рибалко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6460-4255
  • Світлана Бобровицька Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7815-3918
  • Аліна Боднар Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8921-3656

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.38-43

Ключові слова:

дівчата старшого шкільного віку, аквафітнес, розумова та фізична працездатність

Анотація

У статті розкрито результати перевірки ефективності розробленої методики секційних занять з аквафітнесу, спрямовану на покращення фізичної та розумової працездатності дівчат старшого шкільного віку. Нами досліджено динаміку у показниках фізичної та розумової працездатності дівчат старшого шкільного віку під впливом авторської методики з аквафітнесу.

Під впливом занять за розробленою методикою на основі застосування засобів аквафітнесу відбулися статистично-вірогідні позитивні зміни в показниках фізичної працездатності старшокласниць. Методологія дослідження. Метою досліджень є розробка методики секційних занять з аквафітнесу для покращення розумової та фізичної працездатності дівчат старшого шкільного віку та перевірка її ефективності.

Для досягнення мети і розв’язання завдань наукового дослідження застосовувалися такі методи: аналіз та узагальнення науково- методичної літератури, педагогічний експеримент, фізіологічні та психофізичні методи, методи математичної статистики.

Результати роботи та ключові висновки. Особливе місце в системі шкільного навчання займає старший шкільний вік, оскільки у ньому відбувається особистісне становлення учня, побудова життєвого плану, постановка цілей на майбутню особистісну та професійну самореалізацію, цей період навчання характеризується великим емоційним стресом перед серйозними іспитами (Дубинська, 2017; Круцевич, 2019; Кренделєва, 2015). Організовані форми фізичного виховання, передбачені шкільною програмою, складають в середньому 22 % добової потреби старшокласника у руховій активності, що значно менше рекомендованих фізіологічних норм (О.Андрєєва, 2018), тому для забезпечення рухової активності школярам необхідні додаткові заняття фізичними вправами. Роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Міністерства освіти і науки України за темою «Теоретичні і методичні засади загальної та професійної освіти різних груп населення» (номер державної реєстрації 0121 U 1007786) на 2021–2025 рр.

Посилання

Дубинська О. Я., Петренко Н. В. Сучасні-фітнес технології у фізичному вихованні учнівської і студентської молоді: проектування, розробка, специфічні особливості : монографія. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 566 с.

Дубинська О. Я. (2017). Теоретичні аспекти застосування рекреаційно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні учнів старшого шкільного віку. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 143. С. 263-266.

Лянной М., Рибалко П., Ганчева В., Красілов А. Методика управління фізкультурно – оздоровчою діяльністю в сучасних закладах середньої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 4 (88). С. 280-289.

Круцевич Т. Ю. Міжнародний досвід організації оздорочо- рекреаційної діяльності школярів у вільний час. Молодий учений. 2019. С. 152-156.

Москаленко Н. В. Єлісєєва Д. С. Вплив інноваційної технології зміцнення здоров’я на фізичний стан старшокласників. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2016. Серія 15. Вип. 3К 1 (70) 16. С. 108-113.

Підгайна В. О. Вплив фізкультурно-оздоровчих занять з елементами акварекреації на рівень фізичного розвитку і показники серцево-судинної та дихальної систем організму юнаків 16-17 років. Молодий учений. 2018. № 4.2. С. 191-194.

Шевців У. С. Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць (на прикладі шейпінгу) : автореф. дис.… канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 ЛДУФК. Львів, 2009. 20 с.

Ярошик М. Лядик О., Саврук М. Аквафітнес як засіб покращення емоційного здоров›я жінок зрілого віку. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. 2014. С. 170 - 174.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Дубинська, О., Рибалко, П., Бобровицька, С., & Боднар, А. (2021). Динаміка показників розумової та фізичної працездатності дівчат старшого шкільного віку під впливом секційних занять з аквафітнесу. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (22), 38–43. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.38-43