Зміни показників фізичного стану жінок першого періоду зрілого віку в процесі занять аквафітнесом

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.16-20

Ключові слова:

аквафітнес, зрілий вік, фізичний стан, програма, жінки

Анотація

Мета дослідження полягала у дослідженні змін показників фізичного стану жінок першого періоду зрілого віку у процесі занять аквафітнесом. Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури; педагогічні методи; антропометричні методи дослідження; фізіологічні методи (життєвий індекс, силовий індекс, індекс Робінсона, проба Штанге, проба Генчі, індекс Кердо, проба Руф’є, індекс функціональних змін (за Р. Баєвським), індексом Кетле); експрес-метод прогнозування РФС за О. Пироговою; методи математичної статистики. Перевірку статистичної значущості розходження показників до й після експерименту нами зроблено за допомогою непараметричних критеріїв Вілкоксона (р≤0,05), які застосовувалися для встановлення зрушень відповідних показників. Дослідно-експериментальною базою був фітнес клуб «Sport Live» м. Чернівці. У педагогічному експерименті взяли участь 24 жінки у віці 21–31 роки (середній вік 26,3 років). Періодичність занять, розрахована згідно авторської програми, тричі на тиждень, тривалістю до 60 хвилин. До авторської програми включалися засоби гідрошейпінг, акваритміка, аквабілдінг, аквастрейчінг, акваданс, аква-тайбо. Отримані дані показників соматичного здоров’я жінок 21–31 років свідчать про достовірне покращення результатів (р<0,05) антропометрії, функціонального стану серцево-судинної, респіраторної системи, вегетативної нервової системи та працездатності. У результаті занять аквафітнесом у групі досліджуваних жінок першого періоду зрілого віку спостерігається позитивні зміни показників фізичного стану, а саме: маси тіла, поліпшенням стану серцево-судинної і дихальної систем організму, підвищенням рівня фізичної підготовленості. Авторська програма занять забезпечує оптимізацію рівня фізичного, функціонального і психічного стану жінок 21–31 років. Такі підходи у корекції та профілактиці функціональних порушень у стані здоров’я дозволяють покращити своє самопочуття, але й задовольнити потреби в сфері дозвілля, відпочинку та самовдосконалення жінок першого періоду зрілого віку.

Посилання

Зінченко Н. М. Вплив занять аквафітнесом на фізіологічні показники жінок першого зрілого віку з надлишковою вагою. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2016. 136. 85-88.

Кашуба В., Гончарова Н., Ткачова А., Прилуцька Т. Особливості тілобудови жінок першого зрілого віку, які займаються аквафітнесом. Спортивний вісник Придніпров'я, 2019 (1). C. 97-104.

Микитчик О. С. Пірогова К. І. Науково-методичні основи занять аквафітнесом з жінками першого періоду зрілого віку. Фізична культура, спорт та здоров'я нації 6 (2018): 75-80.

Пірогова К. І. Диференційований підхід до занять аквафітнесом з жінками першого періоду зрілого віку з різними типами статури. Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XIV Міжнародної конференції молодих вчених, 19 травня 2021 року – К., 2021.–2 87 с.

Савлюк С., Ваколюк А., Панчук І., Бутенко Т. З досвіду застосування засобів пілатесу у корекційно-оздоровчих технологіях з особами зрілого віку. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2020. (16), 86–90. https:// doi.org/10.32626/2309-8082.2020-16.86-90

Савлюк С., Ваколюк А., Семенович, С., Бутенко Т., Панчук І. Цілеспрямована зміна морфологічних показників тіла осіб зрілого віку у процесі занять ментальним фітнесом. Вісник Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, 2020. (17), 64–68. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-17.64-68

Самолюк О., Романюк Т., Шеметов О. Значення статичних і динамічних вправ для розвитку активної гнучкості. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, 2021. (19), 49–53. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.49-53

Ткачова А. Теоретичні засади побудови фізкультурно-оздоровчих занять жінок першого зрілого віку з урахуванням просторової організації їхнього тіла. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. 32. С. 43-49.

AEA. Aquatic fitness professional manual, 6th. ed.; Human Kinetics: Champaign, IL, 2010; pp. 131-177.

Andrieieva, O., Hakman, A., Kashuba, V., Vasylenko, M., Patsaliuk, K., Koshura, A., & Istyniuk, I. (2019). Effects of physical activity on aging processes in elderly persons. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 19 (Supplement issue 6), pp. 1308-1314. doi:10.7752/jpes.2019. s4190

Colado, J. C.; Triplett, N. T.; Tella, V.; Saucedo, P., Abellan, J. (2009). Effects of aquatic resistance training on health and fitness in postmenopausal women. Eur J Appl Physiol, 106, pp. 113-22, DOI: 10.1007/s00421-009-0996-7.

Rýzková, E., Labudov, J. (2018). Ľuboš Grznár, Matej Šmída. Effects of aquafitness with high intensity interval training on physical fitness. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Supplement issue 1, pp. 373-381.

Goncharova, N., Kashuba, V., Tkachova, A., Khabinets, T., Kostiuchenko, O., & Pymonenko, M. (2020). Correction of Postural Disorders of Mature Age Women in the Process of Aqua Fitness Taking Into Account the Body Type. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 3, pp. 127-136.

Hakman, A., Andrieieva, O., Kashuba, V., Omelchenko, T., Carp, I., Danylchenko, V., Levinskaia, K. (2019). Technology of planning and management of leisure activities for working elderly people with a low level of physical activity. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 19 (Supplement issue 6), pp. 2155-2166. doi:10.7752/jpes.2019. s6324.

Kashuba, V., Andrieieva, O., Hakman, A., Grygus, I., Smoleńska, O., Ostrowska, M. et.al. (2021). Impact of Aquafitness Training on Physical Condition of Early Adulthood Women. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 2, рр. 152-157.

Kashuba, V., Andrieieva, O., Goncharova, N., Kyrychenko, V., Karp, I., Lopatskyi, S., Kolos, M. (2019). Physical activity for prevention and correction of postural abnormalities in young women. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 19 (Supplement issue 2), pp 500–506.

Motor activity of different social groups. Edited by L. Balatska, T. Liasota, I. Nakonechnyi, A. Hakman, H. Bezverkhnia, O. Kljus, T. Osadchenko, A. Semenov (2020). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”.

Yarmak, O., Galan, Y., Nakonechnyi, I., Hakman, A., Filak, Y., Blahii, O. (2017). Screening system of the physical condition of boys aged 15-17 years in the process of physical education. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 17 (Supplement issue 3), pp. 1017-1023. DOI:10.7752/jpes.2017.s3156

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

Гакман, А., & Балацька, Л. (2021). Зміни показників фізичного стану жінок першого періоду зрілого віку в процесі занять аквафітнесом. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (22), 16–20. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-22.16-20