ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ ЯК ПЕДАГОГ

Автор(и)

  • І. Коляда Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.23-30

Ключові слова:

Валерій Лобановський, педагогічна діяльність, футбольний тренер, спортивна кібернетика, модель гри

Анотація

 Статтю присвячено педагогічним напрямкам діяльності видатного українського тренера Валерія Лобановського. Мета дослідження – висвітлити одну з граней феномену видатного українського футболіста, тренера Валерія Васильовича Лобановського, а саме його особистості як педагога. Матеріал і методи дослідження. Мінімізації суб’єктивних поглядів і суджень сприяло використання різних джерел інформації, але передусім літературних і документальних. Використали також критичний підхід до вибору наявних джерел інформації: відбір відбувалося після їх пошуку у базі даних Scopus, SPORT Discus, Web of Science; обирали джерела, зміст яких стосувався діяльності Валерія Лобановського. Під час пошуку використовували такі ключові слова: педагогічна діяльність, футбольний тренер, спортивна кібернетика, моделі гри, а також відповідні їм абревіатури й комбінації. Враховували також часовий аспект появи інформації з певної тематики. Аналогічно відбувалося безпосереднє вивчення друкованих літературних джерел, зокрема інформації статей журналів про списки використаної літератури. Так було обрано понад 50 джерел інформації, після цього проведено останній огляд та виокремлено 28 джерел інформації, матеріал яких було опрацьовано за допомогою адекватних загальнонаукових методів, зокрема аналізу і синтезу, систематизації, узагальнення. Результати. У статті акцентується увага на передових тактико-методичних та педагогічних прийомах, які застосовував Валерій Лобановський у своїй професійній діяльності. Використання таких прийомів дозволило йому стати одним із творців сучасної системи підготовки футболістів та увійти до плеяди найбільш видатних тренерів, які змінили історію футболу. Один із результатів його діяльності, як педагога, виховання трьох володарів золотого м’яча від France Football. Висновки. Валерій Лобановський – один з найбільш авторитетних футбольних тренерів світу та основоположник методико-педагогічних ідей, які забезпечили трансформацію футбольних методик до реалій та викликів сучасності. Він є непересічною людиною з душевними устремліннями, харизмою характеру, педантичним дотриманням вироблених норм поведінки та вимогливістю щодо цього від своїх вихованців, науково вивіреним підходом до врахування кожної дрібниці під час організації футбольної гри.

Посилання

Аркадьєв Д. Ера Лобановського. М. : Вид-во «АСТ», 2009. 416 с.

Arkadyev, D. (2009), Era Lobanovsʹkoho [The era of Lobanovsky]. AST, Moskow. 416 p. [in Russia].

Горбунов А. Лобановский. М. : Молодая гвардия, 2018. 599 с.

Gorbunov, A. (2018), Lobanovskiy [Lobanovsky]. Young Guard, Moskow. 599 p. [in Russia].

Франков А., Харитонов Д. Лобановський. Післямова. М.: Вид-во «АСТ», 2002. 74 c.

Frankov, A., Haritonov, D. (2002), Lobanovsʹkyy. Pislyamova [Lobanovsky. Epilogue]. AST, Moskow. 416 p. [in Russia].

Цяпка В. Валерий Лобановский. Харків : «Фолио», 2010. 100 с.

Tsyapka, V. (2010), Valeriy Lobanovskiy [Valery Lobanovsky]. Folio, Kharkiv. 100 p. [in Russia].

Щербачов В. Лобановський. Наука перемагати. Київ : «Саміт – Книга», 2019. 159 с.

Scherbachov, V. (2019), Lobanovsʹkyy. Nauka peremahaty [Lobanovsky. The science of winning]. Summit – Book, Kyiv. 159 p. [in Ukraine].

Не стало Валерія Лобановського. Хрещатик. 2002. № 68. С. 1.

“Ne stalo Valeriya Lobanovsʹkoho” [Valery Lobanovsky passed away] (2002). Khreshchatyk, 68, p. 1. [in Ukraine].

Лобановский В. Сборник статей и документов. Київ : «ЛИЧНОСТИ», 2009. С. 14.

Lobanovskiy V. (2009), Sbornik statey i dokumentov [Collection of articles and documents]. PERSONALITIES, Kyiv. p. 14. [in Russia].

Горбунов А. Лобановский. М. : Молодая гвардия, 2018. С. 11.

Gorbunov, A. (2018), Lobanovskiy [Lobanovsky]. Young Guard, Moskow. p. 11. [in Russia].

Глушкова В., Жабін С. Гра швидкості й фантазії. Спортивна кібернетика і київське «Динамо». Спільне. URL: https://commons. com.ua/

Glushkova, V., Zhabin, S., “Hra shvydkosti y fantaziyi. Sportyvna kibernetyka i kyyivsʹke «Dynamo»” [Game of speed and fantasy. Sports cybernetics and Dynamo Kyiv]. Common. Retrieved from: https://commons.com.ua/. [in Ukraine].

Спеддінг Дж. Валерій Лобановський. Науковець. 90 min (перек. з анг. «Футбольний клуб»). URL: http://www.fcdynamo.kiev.ua/ allnews/ news/valeriy_lobanovskiy_naukovets

Spedding, J. “Valeriy Lobanovsʹkyy. Naukovetsʹ” [Valery Lobanovsky. Scientist]. 90 min. Retrieved from: http://www.fcdynamo.kiev.ua/ allnews/news/ valeriy_lobanovskiy_naukovets. [in Ukraine].

Глушкова В., Жабін С. Гра швидкості й фантазії. Спортивна кібернетика і київське «Динамо». Спільне. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://commons.com.ua/

Glushkova, V., Zhabin, S., “Hra shvydkosti y fantaziyi. Sportyvna kibernetyka i kyyivsʹke «Dynamo»” [Game of speed and fantasy. Sports cybernetics and Dynamo Kyiv]. Common. Retrieved from: https://commons.com.ua/. [in Ukraine].

Лобановский В. Бесконечный матч. М. : Физкультура и спорт, 1989. С. 44-45.

Lobanovsky, V. (1989), Beskonechnyy match [Endless match]. Physical culture and sport, Moskow. Pp. 44-45. [in Russia].

Браницький Г. Той, хто постійно прагнув до знань і ділився надбаним. Голос України. 2019. № 15. С. 6-7.

Branitsky, G. (2019), “Toy, khto postiyno prahnuv do znanʹ i dilyvsya nadbanym” [He who constantly sought knowledge and shared what he gained]. Voice of Ukraine, 15, pp. 6-7. [in Ukraine].

Лобановский В. Сборник статей и документов. Київ : «ЛИЧНОСТИ», 2009. С. 3-5.

Lobanovskiy V. (2009), Sbornik statey i dokumentov [Collection of articles and documents]. PERSONALITIES, Kyiv. Pp. 3-5. [in Russia].

Валерій Лобановський. Правила життя. URL: https://1927.kiev.ua/ news/

Valeriy Lobanovsʹkyy. Pravyla zhyttya [Valery Lobanovsky. Rules of life]. Retrieved from: https://1927.kiev.ua/news/. [in Ukraine].

Лобановський досконало знав гравців та їхні можливості. URL: https://gazeta.ua/articles/sports-newspaper/.

“Lobanovsʹkyy doskonalo znav hravtsiv ta yikhni mozhlyvosti” [Lobanovsky knew the players and their capabilities]. Retrieved from: https://gazeta.ua/articles/sports-newspaper/. [in Ukraine].

Панасов I. Валерій Лобановський. Київ : «Агенція «IPIO», 2019. С. 122.

Panasov, I. (2019), Valeriy Lobanovsʹkyy [Valery Lobanovsky]. IPIO Agency, Kyiv, P. 122. [in Ukraine].

Із інтерв’ю Б. Ступки: “Футбол і театр мають дуже багато спільного». URL: https://www.dw.com/uk /.

Iz interv’yu B. Stupky: “Futbol i teatr mayutʹ duzhe bahato spilʹnoho” [From an interview with B. Stupka: “Football and theater have a lot in common”]. Retrieved from: https://www.dw.com/uk /. [in Ukraine].

Із прес-конференції В. Лобановського. URL: https://footballhub. com. ua/

Iz pres-konferentsiyi V. Lobanovsʹkoho [From the press conference of V. Lobanovsky]. Retrieved from: https://footballhub.com.ua/. [in Ukraine].

Із «Щоденника О. Борисова». URL: https://nv.ua/ukr/.

Iz “Shchodennyka O.Borysova” [From the “Diary of O. Borisov”]. Retrieved from: https://nv.ua/ukr/. [in Ukraine].

URL: https://nv.ua/ukr/Retrieved from: https://nv.ua/ukr/ [in Ukraine].

URL: https://nv.ua/ukr/Retrieved from: https://nv.ua/ukr/ [in Ukraine].

Із інтерв’ю В. Лябика. URL: https://football.ua/

Iz interv’yu V. Lyabyka [From an interview with V. Lyabyk]. Retrieved from: https://football.ua/ [in Ukraine].

URL: https://uazmi.org/Retrieved from: https://uazmi.org/ [in Ukraine].

Із інтерв’ю Андрія Шевченка: «Ми бачимо позитивні зміни в грі нашої збірної». URL: https://zik.ua/news/2016/06/10.

Iz interv’yu Andriya Shevchenka: “My bachymo pozytyvni zminy v hri nashoyi zbirnoyi” [From an interview with Andriy Shevchenko: «We see positive changes in the game of our national team»]. Retrieved from: https://zik.ua/news/2016/06/10 [in Ukraine].

Чорнобай І. Історія розвитку футболу. Львів : ЛДУФК, 2016. С. 256.

Chornobay, I. (2016), Istoriya rozvytku futbolu [History of football development]. LDUFK, Lviv. P. 256. [in Ukraine].

Чорнобай І. Історія розвитку футболу. Львів : ЛДУФК, 2016. С. 256-257.

Chornobay, I. (2016), Istoriya rozvytku futbolu [History of football development]. LDUFK, Lviv. рp. 256-257. [in Ukraine].

Із інтерв’ю Андрія Шевченка: «Ми бачимо позитивні зміни в грі нашої збірної». URL: https://zik.ua/news/2016/06/10

Iz interv’yu Andriya Shevchenka: “My bachymo pozytyvni zminy v hri nashoyi zbirnoyi” [From an interview with Andriy Shevchenko: «We see positive changes in the game of our national team»]. Retrieved from: https://zik.ua/news/2016/06/10 [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Як цитувати

Коляда, І. . (2021). ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ ЯК ПЕДАГОГ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (19), 23–30. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.23-30