СПЕЦИФІКА ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Я. Панькевич Національна академія сухопутних військ, м. Львів

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.110-115

Ключові слова:

Інженерні війська, фізичні навантаження, специфіка навчально-бойової діяльності.

Анотація

Метою статті є визначення відмінностей військово-професійної діяльності військовослужбовців різних військових спеціальностей інженерних підрозділів Сухопутних військ з метою розроблення у подальшому спеціальної програми фізичної підготовки курсантів для формування необхідних фізичних якостей в умовах навчання у вищому закладі військової освіти. Аналізу підлягала специфіка і фізичні навантаження професійної діяльності фахівців інженерних 
підрозділів Сухопутних військ. Показано, що фізична підготовка курсантів має носити більш спеціалізований характер, залежно від специфіки бойової діяльності військовослужбовців конкретних військових спеціалістів (інженерів різного профілю, саперів тощо). На підставі проведеного аналізу професійної діяльності спеціалістів інженерних підрозділів зроблені наступні висновки. 1. Інженерні війська (підрозділи), які існують практично у всіх арміях країн  світу, виконують найважливіші завдання інженерного забезпечення дій бойових підрозділів, які потребують спеціальної підготовки особового складу, застосування інженерних боєприпасів та інженерної техніки. 2. Велика різноманітність завдань, які виконують спеціалісти інженерних підрозділів, ускладнює розподіл їх на групи з приблизно однаковим характером професійних дій за специфікою фізичних навантажень. 3. Можна умовно розподілити військовослужбовців інженерних підрозділів на спеціалістів мінно-вибухової справи, де фізичні навантаження носять відносно невеликі силові але великі психічні напруження (сапери, мінери) і спеціалістів інженерно-будівельних машин та агрегатів, які в ході експлуатації вимагають значних фізичних зусиль і тонкої координації рухів (будівельники, оператори тощо). 4. На сьогодні не існує спеціально розроблених програм фізичної підготовки вказаним категоріям фахівців інженерних підрозділів, що негативно відбивається на підготовці курсантів ВВНЗ. Існує певна необхідність в розробленні програми фізичної підготовки для окремих спеціальностей підрозділів інженерних військ.

Біографія автора

Я. Панькевич, Національна академія сухопутних військ, м. Львів

аспірант ЛДУФК, викладач кафедри фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту

Посилання

Афонін В. М., Єна М. О., Поцілуйко П. В. Фізична підготовленість майбутніх офіцерів Збройних Сил України. Молода спортивна наука України. Львів : ЛДУФК, 2015. вип. 20. Т.2. С.185–190.

Бородин Ю. А. Тенденции изменения требований профессиональной деятельности и организации системы физической подготовки курсантов и слушателей ВВУЗов инженерно-технического профиля. Физическое воспитание студентов творческих специальностей. 2007. № 3. С. 15–29.

Гунченко В. Розробка способів оптимізації спеціальної фізичної підготовки курсанті. в за спеціальністю «Озброєння та військова техніка». Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. Вип. 28. С. 34–38.

Гусак О. Д. Корекція психофізичної готовності військовослужбовців аеромобільних підрозділів до навчально-бойової діяльності під час занять з подолання перешкод: дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту. 24.00.02 ЛДУФК. Львів, 2012. 189 с.

Данілов І. П. Інженерна підготовка : навчальний посібник. Львів : НАСВ, 2016. 552 с.

Красота І. В. Основні етапи створення інженерних військ Збройних сил Украхни та особливості їх комплектування офіцерським складом. Вісник Кам´янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. 2016. Випуск 9. С. 291–295.

Шлямар І. Л., Яворський А. І., Романчук С. В. Характеристика фізичних навантажень, які переносять військовослужбовці механізованих підрозділів під час польового виходу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2015. № 9. С. 57–63.

Климович В. Б., Ольховий О., Романчук С., Курбакова С. Взаємозалежність професійної та фізичної готовності курсантів-артилеристів. Спортивний вісник Придніпров´я. 2016. № 3. С. 75–79.

Кузнецов М. В., Афонін В. М., Федак С. С. Фізичний стан курсантів – кандидатів до підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. Випуск 24. С. 30–34.

Мілютін В. А., Фтемов Ю. О., Павлючик В. П., Куцька О. М. Інженерне забезпечення загальновійськового бою : навчальний посібник. Львів : АСВ, 2010. 164 с.

Настанова з інженерного забезпечення Збройних Сил України. Київ : ГШ ЗС України, 2010. 170 с.

Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП-2014). Київ : М-во оборони України, 2014. 158 с.

Ольховий О. М., Корчагін М. В., Ольховий В. М. Красота О. М. Вплив військово-професійної діяльності на фізичну підготовленість, розвиток, фізичний та функціональний стан військовослужбовців-операторів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 12. С. 89–94.

Паевский В. В., Шевченко О. А. Роль физической подготовки в совершенствовании задач и функциональных особенностей учебно-боевой деятельности личного состава подразделений ППО Сухопутных войск. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2004. № 9. С. 53–62.

Петрачков О. Аналіз взаємозв’язку між фізичною та професійною підготовленістю у військовослужбовців різних військових спеціальностей. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2007. № 4. С. 67–69.

Романчук В. М. Обґрунтування змісту та організації форм фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів технічного профілю : дис.… канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 ЛДУФК. 2007. 196 с.

Романчук С., Шлямар І., Климович В. Порівняльний аналіз фізичної підготовленості курсантів ВНЗ Сухопутних військ різних спеціальностей. Молода спортивна наука України. 2012. Випуск 16, Т. 2. С. 166–170.

Федак С. С. Дослідження фізичного стану військовослужбовців, які виконували міжнародні операції у гірській місцевості. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2014. № 5. С. 67-73.

Шевченко О. А. Специальная направленность поэтапного формирования физических качеств военных специалистов ПВО Сухопутных войск. Физическое воспитание студентов творческих специальностей. 2007. № 1. С. 161–167.

AR 600–9 “The Army Weight Control Program” Headquarters Department of the Army Washington, DC 27 November 2006.

Billat V, Lopes P. Indirect Methods for Estimation of Aerobic Power. In: Maug PJ, Foster C, ed. Physiological Assessment of Human Fitness. Champaign, IL.: Human Kinetics; 2006. p. 19–37.

FM 7-22 “Army Physical Readiness Training”, Headquarters Department of the Army, Washington, DC, 3 May 2013.

Lisowski VO, Mihuta Yu. Importance of coordination skills essential psychophysical demonstrated competencies as a military specialists. Phvsical Education of Students. 2013; 6: 38–42.

McNab C. Special Forces extreme fitness. Military workouts and fitness challenges for maximizing performance. New York; 2014. 320 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-02

Як цитувати

Панькевич, Я. (2019). СПЕЦИФІКА ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 110–115. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.110-115