СУЧАСНІ СПОСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • Ю. Юрчишин Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • В. Мисів Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • Т. Погребняк Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • С. Потапчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.105-109

Ключові слова:

оздоровча активність, студенти, позанавчальний час, мотивація, носій інформації, Інтернет.

Анотація

Мета: встановити місце та роль сучасних інформаційних засобів у позанавчальній діяльності студентів, зокрема у формуванні мотивації до оздоровчої рухової активності. Матеріал: у дослідженні взяло участь по 75 дівчат і хлопців, серед яких було проведено анкетне опитування. Результати: у ході дослідження встановлено, що в ієрархії напрямів діяльності студентів у позанавчальний час значну перевагу мають загальні її види, а спеціальні види, що пов’язані з оздоровчою руховою активністю, займають невиправдано низьку позицію. Серед загальних видів діяльності домінує робота в Інтернет-мережі, тобто використання сучасних інформаційних засобів. Висновки: діяльність більшості студентів першого року навчання у позанавчальний час відзначається досягненням різних цілей з використанням Інтернет-мережі, тоді як оздоровча рухова активність у загальній ієрархії займає низьку позицію: тільки 2 % дівчат і 5,3 % хлопців використовують її у формі занять улюбленим видом спорту, відповідно 8 і 6 % – прогулянок на свіжому повітрі. Водночас зазначений інформаційний засіб є для них провідним у формуванні знань, одержанні навчального матеріалу, активізації пізнавальних процесів, що засвідчує необхідність його використання для досягнення успіху у залученні студентів до оздоровчої рухової активності.

Біографії авторів

Ю. Юрчишин, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання

В. Мисів, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Т. Погребняк, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

С. Потапчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

Посилання

Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 208 с.

Волков В. Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді : навч. посібник. Київ: «Освіта України», 2008. 256 с.

Декерс Л. Мотивация. Теория и практика. Москва: Гросс Медиа, 2007. 637 с.

Дутчак М. В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика: монографія. Київ: Олімп. л-ра, 2009. 279 с.

Єдинак Г. А. Стан та деякі теоретичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної рухової активності оздоровчого спрямування. Вісник Прикарпатського нац. у-ту імені Василя Стефаника. Серія: Фізична культура. Івано-Франківськ, 2012. Вип. 16. С. 67–73.

Єрмакова Т. С. Проблема формування здорового способу життя старшокласників у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) : автор… канд. пед. наук : 13.00.01. Харків, 2010. 20 с.

Занюк С. С. Психологія мотивації: навч. посібник. Київ: Либідь, 2002. 303 с.

Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання. Т.1. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання: підручник. Київ: Олімп. л-ра, 2008. 391 с.

Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання. Т.2. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання: підручник. Київ: Олімп. л-ра, 2008. 367 с.

Хекгаузен Х. Мотивация и деятельность. СПб.: Питер; Москва: Смысл, 2003. 860 с.

Юрчишин Ю. В. Технологія залучення студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості у процесі фізичного виховання: автор… канд. наук з фіз. вих. і сп.: 24.00.02. Київ, 2012. 22 с.

Юрчишин Ю. В., Дутчак М.В. Ефективність експериментальної технології залучення студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості у покращенні показників фізичного стану. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2012. № 8. С. 130–133.

Yurchyshyn Y. V. Students’ motivation building technology to motor activity of health improving direction during physical training (Electronic resource). Journal of Health Sciences. 2014. P. 109–116. Mode of access: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2014%3B4%2814%29%3A109-116

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-02

Як цитувати

Юрчишин, Ю., Мисів, В., Погребняк, Т., & Потапчук, С. (2019). СУЧАСНІ СПОСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 105–109. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.105-109