ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ

Автор(и)

  • В. Синишина Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.92-96

Ключові слова:

підготовка майбутніх практичних психологів, особистісно-центрована методологія, вища професійна освіта, навчання дорослих, психологічна зрілість, особистісна зрілість, психологічна готовність до вищої професійної освіти, психопедагогіка.

Анотація

Проблема професійної підготовки практичних психологів є достатньо гострою. Розширення поля діяльності практичних психологів висуває високі вимоги до особистості самого фахівця. Масштаб особистості випускників закладів  вищої освіти повинен відповідати масштабу професійних завдань, які сучасне життя і суспільство ставлять перед практичними психологами. А це, водночас, вимагає корекції освітніх програм у закладах вищої освіти. У статті розглянуто актуальні питання якісної підготовки практичних психологів в закладах вищої освіти. Відзначено напрями, які вимагають нових підходів, що впливають на залучення студентів до професійної діяльності, накопичення  особистого позитивного досвіду в межах її реалізації, усвідомлене ставлення до професії. Розглянуто основні питання методології та методики підготовки фахівців зі спеціальності «Практична психологія» в закладах вищої освіти. Обґрунтовано доцільність використання понять «психологічна зрілість», «особистісна зрілість», «психологічна готовність до вищої професійної освіти» як критеріїв професійного відбору та професійної підготовки майбутніх практичних психологів. Визначено основні проблеми професійної підготовки майбутніх практичних психологів за методом активного соціально-психологічного пізнання в форматі психодинамічного підходу. Психодинамічна теорія з позицій методології є єдністю теоретичних та інструментальних аспектів психологічної практики. Теоретичний аспект психодинамічного підходу реалізується в цілісному розумінні психіки. Метою глибинної психологічної корекції є гармонізація особистості учасників активного соціально-психологічного пізнання в аспекті надання допомоги в усвідомленні внутрішніх протиріч психіки, завдяки чому стають реалістичними наміри, цілі, мрії тощо.

Біографія автора

В. Синишина, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

Посилання

Баклицька О., Степанченко Н., Сірко Р. Аналіз змісту підготовки практичних психологів у спеціалізованих навчальних закладах. Молода спортивна наука України. 2010. Вип. 4. С. 6–10.

Гаркавенко Н. В., Солійчук І. І., Чаплак Я. В. Формування готовності психолога-практика до консультативної взаємодії на основі особистісно-акмеосинергетичного підходу. Проблеми сучасної психології. 2011. Вип. 12. С. 210–221.

Дружиніна І. Професійне становлення майбутніх психологів: теоретико-методологічний аналіз проблеми. Освіта регіону. 2001. № 2. С. 425–430.

Забродин Ю. М., Пахальян В. Э. Подготовка и переподготовк апрактических психологов в контексте проблем отечественного высшего профессионального образования. Психология в вузе. 2009. № 2. С. 6–20.

Ісаєвич С. Психологічна культура як база професійного становлення особистості майбутнього фахівця з психології. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. 2012. Вип. 25. С. 83–85.

Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии. М.: Изд-во УРАО, 2000. 128 с.

Марценюк М.О. Особливості професійної та особистісної готовності психолога до професійної діяльності. Міжнародний науковий вісник. 2014. Вип. 2 (9). С. 366–382.

Токарєва Н. Проблема моделювання особистості практичного психолога в системі фахової підготовки. Рідна школа. 2010. Вип. 7-8 С. 24–28.

Чепелева Н. В., Пов’якель Н. І. Теоретичне обґрунтування моделі особистості практичного психолога. Психологія. Вип. 3. 1998. С. 35–41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-23

Як цитувати

Синишина, В. (2019). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 92–96. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.92-96