ВПЛИВ СТАТІ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Н. Панчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • В. Слюсарчук Національний університет «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка»

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.85-91

Ключові слова:

цінності, ціннісні орієнтації, професійні ціннісні орієнтації, особистісні ціннісні орієнтації, професійна підготовка, навчально-професійна діяльність, життєве самовизначення, професійні компетенції.

Анотація

Вивчали дослідження проблеми ціннісної сфери особистості студента у вищому навчальному закладі, побудованому на основних концептуальних засадах науковців української психології при вивченні загальних та фахових дисциплін професійної підготовки з метою становлення у кожного студента особистісних та професійних ціннісних орієнтацій Мета дослідження полягала у визначенні особливостей формування професійних цінностей під час навчання у вищій школі. Матеріал і методи. У дослідженні взяло участь 30 хлопців та 39 дівчат, вік яких з початком дослідження знаходився у межах 18–20 років. Використано публікації наукових і науково-методичних видань, методи психолого-педагогічних досліджень та методичні матеріали і практичний досвід фахівців вікової та педагогічної психології та кафедри психології освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Результати. У статті обґрунтована важливість проблеми підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців педагогічної галузі з використанням активних методів навчання, конкретних педагогічних ситуацій при вивченні фахових дисциплін, зокрема практичної підготовки спрямованої на формування особистості фахівця, який був би конкурентоспроможним на вітчизняному та європейському ринку праці. Висновки. Для покращення організації навчального процесу, набуття практичних навичок, наближених до умов освітнього процесу, формування професійно-особистісних компетенцій у  майбутнього фахівця педагогічного напряму, доцільно звернути важливу увагу на проблему практичної підготовки через впровадження в навчально-виховний процес вищого освітнього закладу активних методів навчання.

Біографії авторів

Н. Панчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології освіти

В. Слюсарчук, Національний університет «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка»

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, докторант кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання

Посилання

Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. К. : Либідь, 2003. 280 с.

Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. : Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід : науково-практичні засади. К.: Либідь, 2003. 344 с.

Боришевський М.Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія. Вісник АПН. № 2(59). 2008. С. 49–57.

Долинська Л. В., Максимчук Н. П. Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2008. 124 с.

Максимчук Н. П. Становлення ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя: монографія. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. 176 с.

Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності. К.: Вища школа. 2004. 335с.

Чепелєва Н. В. Спрямованість особистості на розвиток як підґрунтя самопроектування // Психологія саморозвитку особистості : зб. наук. пр. / за ред. Н. В. Чепелєвої, Я.Ф. Андреєвої. Чернівці, Київ. 2016. 284 с.

Яремчук С. В. Проблема духовності в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.XIV. Част.1. К. 2012. С.397–404.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-09

Як цитувати

Панчук, Н., & Слюсарчук, В. (2019). ВПЛИВ СТАТІ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 85–91. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.85-91