ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ БАСКЕТБОЛУ

Автор(и)

  • В. Одайник Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • В. Авінов Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.81-84

Ключові слова:

координаційні здібності, ігрова діяльність, студенти.

Анотація

Зростання спортивних досягнень все більшою мірою залежить від ефективності системи багаторічної підготовки резерву, яку можна визначити як раціонально організований процес навчання, виховання і тренування дітей,  ідлітків, юнаків і дівчат. В залежно від переважної спрямованості процес багаторічної підготовки спортсменів умовно ділиться на чотири етапи. При переході до кожного подальшого етапу підготовки необхідно враховувати не лише паспортний і біологічний вік спортсменів, але і також здатність гравців виконувати постійно зростаючі тренувальні і змагання навантаження. Багатофакторність перехідного періоду іноді уповільнює зростання спортивної майстерності молодих спортсменів, що є причиною тривалого переходу до зони перших великих успіхів (у баскетболістів вона розпочинається з 17-ти років). При переході в команди високого класу молоді висококваліфіковані гравці не відразу знаходять свою гру і досить важко адаптуються до нової тренувальної, змаганню діяльності, а також соціальної ролі, мало виступають в основному складі і втрачають накопичений на попередніх етапах досвід змагання. У зв’язку з цим знижується їх надійність змагання і молодий гравець практично не виходить на майданчик під час гри. Слід враховувати, що участь в змаганнях має дуже важливе значення для спортсмена. Це і результати, які можуть показати гравці в умовах змагань, а також змагання використовуються як засіб для стимулювання адаптаційних реакцій організму спортсмена, що дуже важливо для ефективного протікання перехідного  періоду. На їх функцію конструктивних елементів для побудови нових рухових дій при необхідності вирішення нових техніко-тактичних завдань в баскетболі неодноразово вказували провідні фахівці. Особливу значимість ці вправи набули для розвитку здатності оцінювати та регулювати просторово-часові і динамічні параметри рухів, почуття ритму, здатності до довільного розслаблення м›язів, збереження стійкості рівноваги, статокінетичної стійкості, здатності до перебудови рухів і орієнтування в просторі. Отже, вивчення координаційних здібностей та визначення їх впливу на якість ігрової діяльності студентів може розглядатися як один з актуальних напрямків сучасних досліджень. Метою дослідження дослідити формування здібностей студентів ЗВО до погодження рухової діяльності при бігу та орієнтації у просторі.

Біографії авторів

В. Одайник, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

викладач кафедри фізичного виховання

В. Авінов, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

викладач кафедри спорту і спортивних ігор

Посилання

Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии. Подгот. И. М. Фейгенберг. – Москва, Физкультура и спорт, 1991. С. 111–156.

Баринов В. В. Влияние индивидуальных особенностей личности баскетболиста на успешность соревновательной деятельности: Дис. канд. пед. наук: РГАФК. Mосква, 2001. С. 44–48.

Озеров В. П. Психомоторные способности человека. Дубна: Феникс+, 2002. С. 222–256.

Соболев Ю. Л. Приоритетные направления в решении проблем организации ФВ студентов. Концепція розвитку галузі фіз. вих. та спорту в Україні: зб. наук. пр. Рівне, 2001. Вип. 2. С. 314–317.

Ljach W. Struktura koordynacyjnych zdolnoci motorycznych i kontrola koordynacyjnego przygotowania wyselekcjonowanych piіkarzy noїnych na etapie szkolenia specjalistycznego. Efektywnon systemуw szkolenia w rуїnych dyscyplinach sportu: Materiaіy miкdzynarodowej konferencji. Sydney, 2000. Рр. 139–142.

Mechling. H. Von koordinativen Fдhigkeiten zum Strategie-Adaptions-Ansatz. Handbuch Bewegungswissenschaft. Bewegungslehre. Scorndorf: Hofmann, 2003. Рр. 347–369.

Sadovski Ed. J. Coordination Motor Abilities in Scientific Research: Monografy. Internation Associational of sport kinetics. – Biala Podlaska, 2005. – 468 р.

Zimmermann K. Koordinative fдhigkeiten und beweglichkeit. In: K. Meinelschnabel: Bewegungslehre. Sportmotorik. Berlin, 1998. Рр. 206–236.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Як цитувати

Одайник, В., & Авінов, В. (2019). ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ БАСКЕТБОЛУ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 81–84. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.81-84