ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ПОШКОДЖЕННЯМИ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА

Автор(и)

  • В. Молєв Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • А. Михальський Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.76-80

Ключові слова:

пошкодження ліктьового суглобу, лікувальна гімнастика, лікувальний масаж, фізіотерапія.

Анотація

У статті представлений огляд публікацій, що стосуються проблем фізичної реабілітації пацієнтів з пошкодженнями в ділянці ліктьового суглоба. Проаналізовано статистичні дані, опубліковані в літературних джерелах за останні кілька років. Показано, що травми є чинником, який веде до обмеження життєдіяльності постраждалих, тимчасової та стійкої втрати працездатності (інвалідності). Особливо високий відсоток втрати працездатності після  нутрішньосуглобових переломів. А серед них переломи та вивихи ліктьового суглоба займають перше місце. До внутрішньосуглобових переломів ліктьового суглоба відносять переломи дистального відділу плечової кістки та переломи проксимальних відділів кісток передпліччя. Аналіз спеціальної літератури, яка присвячена відновленню рухливості в травмованому ліктьовому суглобі, показав, що, не дивлячись на поширеність цієї патології, як і раніше, при ній залишається багато незадовільних та інвалідизуючих наслідків. Комплексне лікування хворих після пошкоджень ліктьового суглоба має сприяти відновленню всіх порушених функцій організму, відновленню  ухових навичок хворого та його працездатності. Незалежно від вибору методу лікування, засобами фізичної реабілітації є – лікувальна гімнастика, лікувальний масаж і фізіотерапія, які є провідними при вирішенні поставлених  авдань. На підставі проведеного аналізу літературних джерел визначені завдання, засоби і методика лікувальної гімнастики, масажу і фізіотерапії за трьома періодами перебігу хвороби – імобілізаційному, постімобілізаційному і  ідновному. Програма відновного лікування пацієнтів, включаючи консервативні методи медичної реабілітації, при показаннях хірургічне лікування, фізичну реабілітацію, дозволяє в більшості випадків добитися відновлення функції  ерхньої кінцівки до рівня компенсації і субкомпенсації, а також знизити групу інвалідності.

Біографії авторів

В. Молєв, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання

А. Михальський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання

Посилання

Анкин Н. Л., Анкин Л. Н. Травматология. Европейские стандарты диагностики и лечения. К.: Книга-плюс, 2018. 456 с.

Без’язична О. В. Комплексна фізична реабілітація після внутрішньосуглобових переломів ліктьового суглоба: [метод. рекомендації]. Харків, 2015. – 47 с.

Древинг Е. Ф. Травматология: методика занятий лечебной физкультурой. М.: Познавательная книга плюс, 2002. 207 с.

Дубровский В. И. Лечебная физическая культура (кинезитерапия) Учеб. для студентов высших учебных заведений. 3-е изд.. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 624 с.

Корж Н. А., Мателенок Е. М. Концепція лікування ушкоджень ліктьового суглоба. Ортопедія, травматологія й протезування. 2007. №4. С. 111–116.

Мателенок Є. М. Функціональне лікування складних ушкоджень ліктьового суглоба: автореферат... д-ра мед. наук, спец.: 14.01.21 – травматологія та ортопедія. Харків: ДУ «Інститут паталогії хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України», 2013. 40 с.

Мухін В .М. Фізична реабілітація. Київ: Олімпійська література, 2005. 471с.

Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії: підручник / [Л.О. Вакуленко, В. В. Клапчук, Д.В. Вакуленко та ін.]; за заг.ред. Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. Тернопіль: ТДМУ, 2018. 372 с.

Пархотик И. И. Физическая реабилитация при травмах верхних конечностей: монография. К.: Олимпийская литература, 2007. 278 с.

Талова Н. С. Механотерапія у програмі фізичної реабілітації хворих з контрактурою ліктьового суглобу. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2014. №6. С. 112–115.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». Київ, 2017. 516 с.

Brotzman S. B., Wilk K. E. Rehabilitacja ortopedyczna, tom II, wyd. I pol. Wrocław: Elsevier Urban &Partner, 2007. 120 s.

Levine W. N., Blaine T. A., Ahmad C. S. Minimally invasive shoulder and elbow surgery. New-York, London, 2007. 102 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-26

Як цитувати

Молєв, В., & Михальський, А. (2019). ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ПОШКОДЖЕННЯМИ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 76–80. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.76-80