ОРГАНІЗАЦІЇЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В КОЛЕДЖАХ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • В. Мірошніченко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.71-75

Ключові слова:

майбутні юристи, підготовка допрофесійної діяльності, коледж, самостійна пізнавальна діяльність.

Анотація

У статті здійснено обґрунтування організації самостійної пізнавальної діяльності майбутніх юристів в коледжах як складової їх підготовки до професійної діяльності. Автор зазначає, що в процесі навчання в коледжі майбутній юрист має здобути максимум знань, умінь та навичок, що дасть йому можливість самореалізуватися як професіоналу. Чітко організована самостійна пізнавальна діяльність виступає засобом формування професійних  нань, умінь та навичок майбутнього юриста. Це відповідає завданню сучасної освіти сприяти перетворенню мети навчання на засіб розвитку пізнавальних можливостей майбутнього фахівця, а його самого – на суб’єкта свого професійного розвитку.

Біографія автора

В. Мірошніченко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент, начальник кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Королюк О. М. Управління самостійною роботою студентів коледжу в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2006. Вип. 1–2. С. 78–84.

Шимкова І. В. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2014. 20 с.

Сулим І. Ф. Структурування змісту освіти в процесі організації самостійної позааудиторної роботи студентів педагогічних коледжів США. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця, 2005. Вип. 13. С. 133 –135.

Калініченко А. І. Роль ситуації реальної відповідальності в активізації навчальної діяльності студентів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця, 2005. Вип. 12. С. 140 –142.

Жерновникова О. Дидактичні умови стимулювання самостійної навчальної діяльності студентів медичного коледжу: автореф. дис. …канд. пед.. наук. 13.00.09. Харків, 2009. 23 с.

Мультимедійний підручник з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія». URL:https://arm.naiau.kiev.ua/books/JD_book/lectures/kon_4.html.

Спеціальність «Право». URL:https://istu.edu.ua/?id=322

Діденко О. В. Аналіз педагогічних умов формування пізнавальної активності курсантів вищих військових навчальних закладів при вивченні загальновійськових дисциплін. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький, 2008. № 46, ч. ІІ. С. 110–113.

Загнибіда Р. П. Активізація потребно-мотиваційної сфери студентів як чинник оптимізації самостійної пізнавальної діяльності. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : педагогічні науки. Луганськ, 2011. Ч. ІІ. № 4 (215). С. 172–177.

Люшук К. Дидактичні засади застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення науково-природничих дисциплін у медичних коледжах: автореф. дис. канд. пед.. наук. 13.00.09. Луцьк. 2005. 24 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-03

Як цитувати

Мірошніченко, В. (2019). ОРГАНІЗАЦІЇЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В КОЛЕДЖАХ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 71–75. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.71-75