ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕТИЧНИХ І ДЕОНТОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА

Автор(и)

  • А. Михальський Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • Ю. Михальська Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • В. Молєв Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.66-70

Ключові слова:

етика, деонтологія, фізичний терапевт, реабілітація.

Анотація

У статті викладено сучасне уявлення про основи медичної етики та деонтології з позиції педагогічної науки. Звернута увага на основне призначення професійної етики, яка полягає в забезпеченні реалізації загальноморальних принципів в умовах професійної діяльності людей, сприяє успішному здійсненню професійних обов’язків. Актуальними і заслуговуючими особливої уваги є психолого-педагогічні умови вирішення етичних питань у реабілітації хворих. Фізичний терапевт має бути тонким психологом і педагогом-наставником, бути коректним й гнучким у своїх висловлюваннях. Пацієнт потребує максимальної уваги і доброзичливості. Дії, поведінка і висловлювання фізичного терапевта повинні зміцнювати віру пацієнта в позитивний результат реабілітації. Без віри пацієнта в реабілітолога усі спроби реабілітації приречені на невдачу.

Біографії авторів

А. Михальський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання

Ю. Михальська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат психологічних наук, асистент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи

В. Молєв, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання

Посилання

Билибин Д. Ф. Горизонты деонтологии. Вести. АМН СССР, 1979., № 5, C. 35-45.

Гребенюк А. М., Ивашутин Д. А. Деонтология в реабилитации пациентов ортопедо-травматологического профиля ЖУРНАЛ «Травма» Т. 9, №2, 2008 С.175-179.

Качесов В. А. Основы интенсивной реабилитации: в 2 кн. Книга 1. Травма позвоночника и спинного мозга. M., 2002. 126 с.

Ковальова О. М., Сафаргаліна-Корнілова Н. А., Герасимчук Н. М. Деонтологія в медицині: підручник. Харків, 2014. 258 с.

Левенець С. С. Медична етика і деонтологія: реалії і перспективи в роботі лікаря Медична освіта, № 4, 2012. С. 87–90.

Лурия Р. Л. Внутренняя картина болезни и атрогенные заболевания 4-е изд. М.: Медицина, 1977. 111 с.

Лыков А. А., Томачинская Л. П., Мойсюк Л. М. Вопросы деонтологии при лечении больных физическими методами. Врачебное дело. Киев: Здоровье, 1989. №8. С.120-121.

Панько О. М. Етико-деонтологічні домінанти в офтальмології. Запорожский медицинский журнал, № 1 (82), 2014. C. 45–47.

Петровский Б.Ф. Деонтология в медицине. М.: Медицина, Т. 1, 1988. С. 261–295.

Пиріг Л. А. Медична деонтологія та її засади в клінічній нефрології / Практикуючий лікар, Т.5, № 3, 2016. C. 88-91.

Рудык Ю. С., Пивовар С. Н. Аспекты врачебной этики: от клятвы Гиппократа до доказательной медицины // Здоров’я України. – 2005. – № 6 (115). – С. 50–51.

Седова Н. Конфликты в этической экспертизе Международный журнал медицинской практики. 2006. № 3. С. 13–15.

Хабиров Ф. А., Айдаров В. И. и др. Ранняя психотерапевтическая коррекция висцеро-вегетативных расстройств у больных травматологического профиля. Актуальні проблеми неврології та нейрохірургії (збірник науково-практичних робіт). Львів, 1996. 130 с.

Ярош, А. С., Пирогова Л.А., Степенкова Д. В., Семенчук М. И. Альтернативные методы психотерапии в реабилитации пациентов: этические аспекты. Глобальная биоэтика в социальном измерении : материалы науч.-практ. конф. Минск, 2016. С. 167–170.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-17

Як цитувати

Михальський, А., Михальська, Ю., & Молєв, В. (2019). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕТИЧНИХ І ДЕОНТОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 66–70. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.66-70