ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Автор(и)

  • О. Коваль Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  • М. Гуска Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.61-65

Ключові слова:

фізкультурно-оздоровчі компетентності, навчальний процес, студенти, здоров’я, рухова активність, фізичне виховання, мотивація, творчий компонент, інформаційний компонент, самостійні заняття.

Анотація

Формування необхідного рівня фізичного розвитку студентів є одним із найважливіших завдань фізичного виховання у закладі вищої освіти. Вирішення цього завдання на сучасному етапі не може бути достатньо ефективним без вивчення проблем оптимізації формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей студентів. В статті розглянуті проблемні питання сучасної вищої освіти по формуванню фізкультурно-оздоровчих компетентностей студентів гуманітарних факультетів. Визначені провідні чинники, що впливають на посилення інтересу до цих занять, проаналізовані провідні форми занять із фізичного виховання, виявлені мотиви, що впливають на посилення  нтересу до фізичного виховання. Обґрунтовується важливість застосування особистісно орієнтованого підходу до проведення занять з фізичної культури, необхідність налагодження взаємовідносин між викладачем та студентами  а демократичних та гуманних засадах. Вказується на необхідність залучення студентів до самостійних спортивних занять у позанавчальний час, які забезпечують ефективність формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей.

Біографії авторів

О. Коваль, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

викладач кафедри фізичного виховання

М. Гуска, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

викладач кафедри фізичного виховання

Посилання

Андріанов Т. Компетентність майбутніх учителів у проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів з учнями. Педагогіка вищої та середньої школи. 2014. Вип. 41.

Бугайчук Н. Способи оптимізації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на сучасному етапі. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 4 (32).

Грибан Г. П. Формування готовності студентів до майбутньої професійної діяльності в системі фізичного виховання. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2014. Вип. 118(2).

Грибан Г. П. Технологія формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей у студентів засобами особистісно-орієнтованого підходу до фізичного виховання. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вип.2. Житомир: Вид-во ФОП Євенок О.О., 2016.

Долженко Л., Погрєбняк Д. Формування мотивації до рухової активності студентської молоді з різним рівнем фізичного здоров’я. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Київ, 2014. № 4.

Коваль О. Г. Формування рухової активності студентів під час навчання у вищому навчальному закладі. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Іван Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2018. Вип. 11.

Косинський Е. Самооцінка стану здоров’я студентів і їх мотивація до занять фізичним вихованням. Молода спортивна наука України. Збірник наукових праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Львів, 2011. Вип. 15. Т. 2.

Куртова Г. Ю., Іванов Д.М. Здоровий спосіб життя як пріоритетна цінність виховання сучасних дітей та молоді. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. 2008. Вип. 55.

Мунтян В. С. Особенности формирования положительной мотивации студентов к физическому воспитанию. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Чернигов: ЧНПУ, 2012.T. 98(1).

Петренко Ю. І., Ашанін В. С. Про актуальність формування рухових компетенцій студентів вищих закладів освіти. Фізична культура, спорт та здоров’я. 17 Міжнародна науково-практична конференція, 7–8 грудня 2017 р. Харків: Харківська державна академія фізичної культури.

Сидоренко О., Бережна Л. Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності як складової професійного іміджу майбутніх учителів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 3 (77).

Соловйов В. Розвиток фізкультурно-оздоровчої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012. № 6.

Футорний С. М. Шляхи удосконалення організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2013. № 12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-10

Як цитувати

Коваль, О., & Гуска, М. (2019). ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 61–65. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.61-65