МОТИВАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • В. Зданюк Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.47-50

Ключові слова:

мотивація, фізичний терапевт, готовність, здоров’язберігаючі технології.

Анотація

Мотиви діяльності людини взагалі та професійної діяльності зокрема є динамічним утворенням. Вони можуть зазнавати змін під впливом низки чинників — матеріальних, соціальних, психологічних, педагогічних тощо. Таким чином,  истема потреб, інтересів, мотивів, становлячи мотиваційну сферу особистості, є основою мотиваційного компонента готовності фізичних терапевтів до реалізації здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності. У  татті висвітлюються особливості процесу формування мотиваційної готовності фізичних терапевтів до реалізації здоров’язберігаючих технологій, розглядаються три рівні валеологічної спрямованості особистості педагога, розкривається триетапний процес перетворення зовнішніх для суб’єкта діяльності цілей на особистісно значущі.

Біографія автора

В. Зданюк, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання

Посилання

Зимняя И.А. Педагогическая психология. [2-е изд., доп., испр. И перераб.] М.: Логос, 1999. 331 с.

Пономаренко В.А. Готовность к деятельности в направленных системах: Психологический аспект М.И. Дьяченко и др. Минск, 1985. 200 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. СПб. : Питер, 2003. 351 с.

Ломов Б.Ф. Проблемы. общения в психологи. М.: Мысль, 1984. 216 с.

Социальная психология личности в вопросах и ответах : учебное пособие / Под ред. В. А. Лабунской. M.: Гардарики, 1999. 397 с.

Гавриш І.В. Питання формування мотивів інноваційної діяльності вчителя / Теоретичні і методичні засади професійної освіти: Зб. наук. праць. Київ: Науковий світ, 2001. С. 29–40.

Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О. Пєхоти. К.: А.С.К., 2001. 256 с.

Занюк С.С. Психологія мотивації: Навч. посібник. К.: Либідь, 2002. 304 с.

Зайцева І.В. Педагогічне стимулювання в контексті гуманізації навчально-виховного процесу / Оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Рівне. 2000. №11. С.113–117.

Занюк С. Психология мотивации. К. : Ника-Центр, 2008. 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-01

Як цитувати

Зданюк, В. (2019). МОТИВАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 47–50. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.47-50