НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

Автор(и)

  • О. Алєксєєв Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.5-10

Ключові слова:

професійна підготовка, майбутні учителі фізичної культури, індивідуальна робота, нормативно-правова база, фізкультурно-оздоровлювальна робота.

Анотація

У статті аргументовано, що суспільно-політичні зміни, які відбуваються в нашій державі, торкаються не лише економічної, політичної галузей, а й фізичної культури і спорту у поєднанні з педагогічною сферою. Визначення суспільних потреб вдосконалення фізкультурно-оздоровлювальної роботи в напрямі збереження та розвитку фізичного здоров’я підростаючого покоління і вимог до фахівців цієї спеціальності відображено в законодавчій базі сучасної України, що постійно оновлюється й удосконалюється. Основними методами дослідження визначено: аналіз законодавчих документів, прийнятих в Україні з 1991 року з метою розвитку фізичної культури і спорту та покращення професійної підготовки педагогічних кадрів, які б забезпечили організацію фізкультурно-оздоровлювальної роботи в напрямі збереження та розвитку фізичного здоров’я шкільної молоді; узагальнення результатів порівняльного аналізу законодавчої бази з метою окреслення основних напрямів удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури на сучасному етапі розвитку науки та освіти; історичний метод, який використовувався для систематизації прийнятих державних документів у галузі вищої освіти і професійної
підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Узагальнено, що науковці обґрунтовують оригінальні і сучасні методи роботи для фізичного виховання підростаючого покоління. Проте проблема підвищення рівня здоров’я нації залишається невирішеною. Відтак виникає потреба більш тісної інтеграції нормативно-правової бази з питань фізичної культури і спорту та методичного забезпечення для осучаснення професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання Комітет з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект стратегії розвитку фізичного виховання і спорту серед учнівської молоді на період до 2025 року. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку методичного забезпечення для організації індивідуальної роботи вчителів фізичної культури з учнями.

Біографія автора

О. Алєксєєв, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор

Посилання

Бицюк В. В. Формування професійної суб’єктності вчителя фізичного виховання як проблема фахової підготовки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2017. Вип. 56–57 (109–110). С.75–82.

Брик А. В. Визначення взаємозв’язків психомоторних якостей учнів молодших класів на уроках фізичної культури. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип. 51 (104). С. 345–351.

Веретельнікова Ю. А., Недорубко С. А., Павленко О. Є. Педагогічні інновації у фізичному вихованні студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип. 51 (104). С. 419–427.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. № 3808-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12/ed20050225?lang=uk

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (із змінами). URL : https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3808-12

Захаріна Є. А. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. Вип. 58–59 (111–112).

С. 344–349.

Кищак О. С. Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи средствами физической культуры. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. Вип. 58–59 (111–112 ). С. 368–372.

Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України: проект стратегії розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської молоді на період до 2025 року. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-strategiyirozvitku-fizichnogo-vihovannya-ta-sportu-sered-uchnivskoyi-molodina-period-do-2025-roku

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України» від 02 серпня 2005 р. № 458. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0909-05

Національна Доктрина розвитку фізичної культури і спорту. Затверджено Указом Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004#o10

Павлишинець К. Ю. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до адаптації професійної діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2017. Вип. 56–57 (109–110). С. 289–296.

Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» : Указ Президента України №42/2016. URL : https://www.president.gov.ua/documents/422016-19772

Рибницький А. В., Нестеров О. С. Формування здорового способу життя студентів ВНЗ на заняттях фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип. 51 (104). С. 511–517.

Тітова Г. Зміст методики підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2017. № 4 (59). С. 523–528.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-29

Як цитувати

Алєксєєв, О. (2019). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, (15), 5–10. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2019-15.5-10