DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНАКІВ У БІГУ СТИПЛЬ-ЧЕЗ

М.П. Шульга

Анотація


У статті здійснено аналіз стану проблеми силової підготовки бігунів-
стипльчезистів. Мета роботи - розкрити особливості методики силової підготовки юнаків у бігу стипль-чез. Визначено особливості розвитку силових якостей у бігунів. Розкриті основні елементи методики виконання силових вправ спрямованих на розвиток різних рухових якостей і систем енергозабезпечення. Запропоновано засоби силової підготовки стипльчезистів. Надано рекомендації щодо виконання силових вправ для стипльчезистів. Здійснено розподіл різних силових вправ за місяцями цілорічного тренування. Встановлено, що систематичне застосування засобів силової підготовки сприяє розвитку різних видів витривалості, підвищує її ефективність, тим самим сприяючи росту спортивних результатів. При досягненні спортивних результатів слід враховувати, з одного боку оптимальне співвідношення енергетичних і силових факторів, а, з іншого боку, умови реалізації накопиченого (силового і енергетичного) потенціалу в процесі змагальної діяльності.


Ключові слова


силова підготовка; юнаки; стипль-чез; методика

Повний текст:

PDF

Посилання


Александров В.В Сіренко. Атлетизм у бігових дисциплінах. Легка атлетика. М., 1994. № 3. С. 12–32

Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. К.: Олімпійська література, 2002. С. 290

Ершов В.Ю. Особенности подготовки бегунов на средние дистанции. Теория и практика физической культуры. 2015. № 2. С. 66–68.

Палатный И. А. Влияние тренировки в условиях низкогорья на динамику специальной выносливости и силовых способностей у бегунов на длинные дистанции. Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. нач. тр. Харьков: ХХПИ, 2002. № 5. С. 11–17.

Смирнов П.Г. Хромина С.И. Основные параметры и компоненты тренировочного процесса в беге на средние и длинные дистанции : монографія. Тюмень : РИО ТюмГАСУ, 2014. 256.

Шульга М. П. Методичні особливості підготовки висококваліфікованих бігунів на середні і довгі дистанції. Метод. посібн. Переясслав-Хм: МПП «Буклет», 1997. 62 с

Шульга М. П. Особливості методики підготовки бігунів на 3000 м з перешкодами. Метод. посібн. Переясслав-Хм: МПП «Буклет», 1997. 32 с.

Шульга М. П. Підготовка юнаків у бігу з перешкодами. Навч. посібн. Київ: вид-во ПП «Люксар», 2005. 180 с.

Шульга М. П., Закопайло С. А., Палатний І. А. Стипль-чез. Підготовка юнаків: навчальний посібн. Переясслав-Хм: ФОП Домбровська Я.М., 2015. 200 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ