DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗІ СПОРТИВНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ

Н.О. Цись

Анотація


У даній статті розглядаються деякі особливості побудови занять з фізичного виховання зі спортивною спрямованістю – «Волейбол».
Підібрано та впроваджено в навчальний процес з фізичного виховання комплекси фізичних вправ для удосконалення основних фізичних якостей. Для розвитку фізичних якостей був використаний комплекс методів і методичних прийомів (методи, компоненти навантаження, тривалість та характер відпочинку) які позитивно вплинули на кінцевий результат педагогічного експерименту студентської молоді 19-20 років. Для волейболу характерна різноманітність рухових навичок та ігрових дій, що відрізняються не тільки по інтенсивності зусиль, але і за координаційною структурою, що сприяє розвитку фізичних якостей: сили, витривалості, швидкості, гнучкості та спритності.


Ключові слова


волейбол; студенти; фізичні якості; фізична підготовленість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Архипов О. А. Новітні технології навчання у фізичному вихованні студента. Олімпійський спорт і спорт для всіх : Матеріали ІХ міжнародн. наук. конгрессу. Київ, 2005. С. 880.

Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів : монографія. Житомир: Рута, 2009. С. 389 – 432.

Желєзняк Ю. Д. Физическая активность и здоровье студентов вузов нефизкультурного профиля. Теория и практика физической культуры. 2006. № 12. С. 46 – 48.

Кудряшов Є. В. Педагогічний контроль за структурою фізичної підготовленості волейболісток: Методичні рекомендації. Луганськ: Альма-матер, 2004. 30 с.

Осадчий О. В. Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності волейболістів різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. : 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт» Х.: ХДАФК, 2007. 21 с.

Проходовський Р. Я. Структура фізичної підготовленості і розвиток фізичних якостей, які визначають рівень спортивних результатів юних волейболістів : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. : 24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт.К., 2002. 21 с.

Сергієнко В. М. Інноваційна технологія викладання легкої атлетики на факультетах фізичної культури вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту. Л.: ЛДІФК, 2007. 20 с.

Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. под ред. Ю.М. Макарова. М.: 2013. 272 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ