DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ВИЯВ РІВНЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТОК 9-14 РОКІВ

М.В. Прозар, О.О. Алєксєєв

Анотація


У статті подані результаті дослідження загальної та спеціальної фізичної підготовки юних волейболісток 9-10 та 13-14 років, які займалися відповідно у групах початкової та попередньої базової підготовки волейболом у дитячо-юнацькій спортивній школі. Дослідження проводили впродовж лютого-березня 2018 року на базі Кам’янець-Подільської ДЮСШ № 1. У дослідженні взяли участь 24 юні волейболістки віком 9-10 років та 19 волейболісток віком 13-14 років. Досліджуваним були запропоновані тестові випробовування, які характеризують рівень розвитку загальної та спеціальної фізичної підготовленості та представлені у навчальній програмі з волейболу для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.
Результати проведеного дослідження свідчать, що із чотирнадцяти пропонованих тестів, у восьми з них явну перевагу мали юні волейболістки 13-14 років, які займалися у групі попередньої базової підготовки, вони значно переважали своїх молодших колег за результатами тестових випробувань, які характеризують рівень розвитку вибухової сили м’язів нижніх кінцівок та вибухової сили м’язів верхнього плечового поясу. У першу чергу, це було пов’язано із сенситивними періодами розвитку вищезазначених якостей та особливостями проведення тренувальних занять. Такі фізичні якості як: швидкість, витривалість та гнучкість у юних волейболісток 9-10 та 13-14 років знаходяться на однаковому рівні розвитку.


Ключові слова


юні волейболістки; фізичні якості; навчально-тренувальний процес; дитячо-юнацька спортивна школа.

Повний текст:

PDF

Посилання


Виера Б. Л., Бонни Джилл, Фергюсон. Волейбол. Шаги к успеху: пер. с англ. Москва: АСТ: Астрель, 2006. 161 с.

Волейбол: учебник [для вузов физ. культуры / под ред. А. Г. Айриянца]. 2-е издание, дополненое. Москва: Физическая культура и спорт, 1976. 230 с.

Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта: учебник [для студентов и преподавателей вузов физического воспитания и спорта] Київ: Олімпійська література, 2005. 296 с.

Голомазов В. А. Волейбол в школе: пособие [для учителя]. Москва: Просвещение, 1976. 123 с.

Железняк Ю. Д., Кунянский В. А., Чачин А. В. Волейбол: методическое пособие. Москва: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2005. 112 с.

Ивойлов А. В. Волейбол: учебник [для институтов физической культуры] – 3-е издание исправленое и переработаное. Минск: Вышейшая школа, 1985. 261 с.

Платонов В. Н., Сахновский К. П. Подготовка юного спортсмена. Київ: Радянська школа, 1988. 288 с.

Спортивные игры: учебник [для студентов факультетов физического воспитания педагогический институтов / под редакцией Н. П. Воробьева]. Москва: Просвещение, 1973. 335 с.

Спортивные и подвижные игры: учебник [для студентов средних и высших учебных заведений / под редакцией Ю. И. Портных]. Москва: Фискультура и Спорт, 1975. 245 с.

Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання: підручник [в 2-х томах / за редакцією Т. Ю. Круцевич]. Київ: Олімпійська література, 2008. Т. 1. 391 с.

Туровський В. В., Носко, М. О., Осадчий О. В., Гаркуша С. В., Жула Л. В. Волейбол. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Київ: Республіканський науково-методичний кабінет, 2009. 140 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ