DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ОЗДОРОВЧИЙ ФІТНЕС, ЗДОРОВ’Я ТА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ

Т.М. Погребняк

Анотація


У статті аналізуються методологічні особливості здоров’я фітнесу та його впливу на здоров’я. У дослідженні проаналізовані основи здоров’я фітнесу, здоров’я і продуктивність, а також зосереджується увагу на меті збереження працездатності і виникнення ризиків під час виконання вправи.


Ключові слова


фітнес; фізичні навантаження; ефективність; здоровий спосіб життя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амосов Н.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце. К.: Здоров’я, 1989. 216с.

Братченко К.О.Фітнес. Діалог із тілом. Харків: Видавництво «Ранок», 2012. 160 с.

Виру А.А., Юримяэ Т.А., Смирнова Т. А. Аэробные упражнения. М.: Физкульт. и спорт, 1988. 142 с.

Душанин С.А., Иващенко Л.Я., Пирогова Е.А. Тренировочные программы для здоровья. К.: Здоров’я, 1999. 168 с.

Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. – К.: Здоров’я, 1988. – 160 с.

Каганов Л.С. Развиваем выносливость. М.: Знание, 1998. 98 с.

Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання. Київ, 2008. Т.2 С. 320 – 338.

Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия: М.: Физкульт. и спорт, 1999. 224 с.

Линец М.М., Андрієнко Г.М., Витривалість, здоров’я, працездатність.

Львів, 2003. 132 с.

Мильнер Е.Г. Формула жизни: Медико–биологические основы оздоровительной физической культуры. М.: Физкульт. и спорт, 1991. 112с.

Пирогова Е.А. Совершенствование физического состояния человека. К.: Здоров’я, 1989. 168 с.

Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека. К.: Здоров’я, 1986. 152 с.

Хутиев Т.В., Артомонов Ю.Г., Котова А. Б., Пустовойт О.Г Управление физическим состоянием организма. Тренирующая терапия. М.: Медицина, 1999. 256с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ