DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ

А.В. Михальський, Ю.А. Михальська

Анотація


У статті описані основні причини виразкової хвороби, симптоми її перебігу та принципи лікування. Дана характеристика основних методів фізичної терапії з обґрунтуванням їх застосування та протипоказаннями до призначення. Висвітлені питання етапів реабілітації. Зазначені методи фізичної терапії на різних етапах реабілітації виразкової хвороби.


Ключові слова


виразкова хвороба; фізична терапія; лікувальна фізкультура; масаж; фізіотерапія; мінеральна вода.

Повний текст:

PDF

Посилання


Григус І. М. Лікування та медикаментозна реабілітація осіб із хворобами оперованого шлунка Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наук. праць. Київ; Луганськ; Харків. 2000. Вип. 5 (31). С. 285-290.

Калмикова Ю. С. Комплексна фізична реабілітація при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки. Харків: ХДАФК. 2013. С. 35.

Калмиков С. А. Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення : навчальний посібник. Харків : Панов А. М., 2016. 222 с.

Маев И.В. Язвенная болезнь. М.: Миклош, 2009. 428 с.

Мухін В.М. Фізична реабілітація. К.: Олімпійська література, 2005. 471с.

Пешкова О.В. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: [навч. посібник] / О.В. Пешкова. Харків: СПДФО Бровін О.В., 2011. 312 с.

Середюк Н.М. Вамалюк І.П., Стасишин О.С. Внутрішня медицина. Терапія: [підручник для вищ. медич. навч. закладів]. К.:Медицина, 2007. 448с.

Федорів Я. – Р.М. Основи фізіотерапії: [навч. посібник]. Львів: Видавничий дім «НАУТІЛУС», 2004. 464с.

Циммерман Я.С. Гастроэнтерология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 780 с.

Rollan A. et al. (2000). The long-term reinfection rate and the course

of duodenal ulcer disease after eradication of Helicobacter pylori in a developing country . Am. J. Gastroenterol. Vol. 5. P. 50-56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ