DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ СЕРЕД СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Р.В. Луценко

Анотація


У статті розглядається футбол як вид фізкультурно-оздоровчої діяльності, визначено фактори, що сприяють підвищенню мотивації до занять футболом в системі фізкультурно-оздоровчих занять. З’ясовано, що позитивне ставлення до фізичного культури і спорту сформовано у більшості сучасної студентської молоді. Щодо вивчення мотивів і інтересів до фізкультурно-оздоровчих занять показало, що 48 % опитаних студентів віддають перевагу заняттям футболом, 49 % респондентів відвідують заняття з метою зміцнення здоров’я. Серед факторів, які спонукають їх до занять фізкультурно-оздоровчою активністю, 46 % студентів назвали − наявність знань про позитивний вплив занять. Серед причин, що заважають студентам відвідувати заняття, 39 % респондентів назвали відсутність вільного часу, 30 % респондентів із способів організації дозвілля обрали спілкування з друзями, 28 % − заняття фізичними вправами. З факторів ведення здорового способу життя 42 % респондентів віддали перевагу заняттям фізичними вправами, а 62 % опитаних вважають достатньою свою рухову активність. Таким чином, формування мотивації до ведення здорового способу життя у студентів 18-21-річного віку вимагає зусиль, ефект яких проектується на майбутнє, і не кожен серед студентів в змозі вирішити це завдання самостійно. Необхідна цілеспрямованість системи фізичного виховання і освіти на формування у сучасних студентів культури здоров’я. Встановлено, що для більшості студентів вишів заняття спортивними іграми, а саме футболом є засобом зміцнення здоров’я, гарного самопочуття, поліпшення постави та ведення здорового способу життя. Визначено зовнішні і внутрішні чинники, які спонукають сучасну студентську молодь до фізкультурно-оздоровчих занять футболом.


Ключові слова


студентська молодь; мотивація; заняття; футбол; рухова активність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бобровский А. В., Гераськин А. А. Мотивация спортивной деятельности. Спортивный психолог. Київ, 2004. № 3. С. 18−21.

Бондар Т. В., Карпенко О. Г., Дикова-Фаворська Д. М. Формування здорового способу життя молоді: навч. метод. посіб. для працівників соц. служб, сім`ї, дітей та молоді. Київ, 2005. – 115 с.

Віхров К. Організація гуртка з футболу в школі. Фізичне виховання в школі. Київ, 2007. № 1. С. 17−21.

Виндюк О. В. Двигательная активность − основа здорового образа жизни. Харьков, 2003. − 156 с.

Круцевич Т. Ю., Петровский В. В. Физическое воспитание как социальное явление. Наука в олимпийском спорте. Киев, 2001. № 3. С. 3−15.

Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания. Олимпийская литература. Киев, 2003. Т. 2. С. 16−25.

Sanders A. Making a difference: the power of football in the community. Soccer & Society, 2012. Р. 1−19.

Redhead S. This Sporting Life: The Realism of the Football Factory. Soccer & Society, 2007. Vol. 8. Р. 90−108.


Пристатейна бібліографія ГОСТ