DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА БАСКЕТБОЛІСТОК У ПЕРІОД ЗМАГАЛЬНОЇ ТА ТРЕНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О.В. Ковальчук, А.А. Ковальчук

Анотація


У даній статті описано особливості психологічної підготовки які впливають на ефективність змагального та тренувального процесів. Психологічна підготовка баскетболісток забезпечує формування психічного стану, що сприяє, з одного боку, оптимальному використанню фізичної та технічної підготовленості гравців, а з іншого – здатності протистояти. Розглянуто ефективність діяльності тренера-викладача, його професіоналізм в правильній організації навчально-тренувального процесу, що включає всі сторони спортивної підготовки команди, в тому числі, виховну та культурно-масову роботу. Доведено, що значну роль у баскетболі відіграє не тільки фізична, технічна або тактична підготовка, але й психічна, оскільки психічний стан значно впливає на результат змагання й на самого спортсмена.


Ключові слова


баскетболістки; психологічна підготовка; спортивний характер; спеціальна психологічна підготовка; загальна психологічна підготовка; навчально-тренувальний процес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев А. В. Познай себя или ключ к резервам психики : Феникс, 2004. 37 с.

Бринзак С. С., Воробйов М.І. Аналіз психічної надійності студентів, які займаються баскетболом в аграрних вищих навчальних закладах. Фізичне виховання студентської молоді : проблеми та перспективи : матеріали міжнародної електронної наук.-практ. конференції. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2013. С. 166–170.

Вознюк Т. В. Контроль підготовленості та змагальної діяльності студентських команд з баскетболу. Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті: монографія; за заг. ред. В. М. Костюкевича. Вінниця ТОВ «Планер», 2017. 44-67.

Вуттен, М. Как добиться успеха в подготовке баскетболистов : ТВТ Дивизион, 2008. 400 с.

Гогунов Е. Н., Мартьянов Б. И. Психология физического воспитания и спорта. М. ACADEMA, 2002. 218 с.

Касьян А. В. Дослідження впливу тренувальних навантажень підготовчого періоду на показники фізичної підготовленості кваліфікованих баскетболістів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць; гол. ред. В.М. Костюкевич. 2017. №. 4. С. 44-48.

Козина Ж. Л., Церковная Е.В, Осипов В.Н., Строкач С.Г. Индивидуальная подготовка студентов-баскетболистов: учеб. пособие. Х.: ДИВО, 2009. – 124 с.

Козина Ж.Л., Защук С.Г, Слюсарев В.Ф. Командная и индивидуальная структура подготовленности баскетболисток студенческих команд. Физическое воспитание студентов. 2009. № 3. С. 60-65.

Марищук В. Л., Блудов Ю.М., Серова Л.К Психодиагностика в спорте : учеб. пособие для вузов. М. : Просвещение, 2005. С. 227–230.

Марищук Л.В. Психология спорта: учебное пособие. Белорус.гос. ун-т физ. Культуры. 2-е изд. Доп. И испр. Минск: БГУФК, 2006. 147с.

Мильман В. Э., Мирит В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова

Л.К. Психическая надежность спортсменов. М. : Просвещение, 1990.

С. 123–125.

Митин Е. А. Психолого-педагогичесий подход к диагностике и коррекции соревновательной надежности в командных видах спортивных игр. Теория и практика физической культуры. 2006. № 9. С. 45–46.

Мітова О. О., Сушко Р.О. Методи наукових досліджень у баскетболі. Дніпропетровськ, 2015. 216 с.

Плахтиенко В. А., Блудов Ю.М. Надежность в спорте. М. : ФиС, 1993. 176 с.

Doroshenko E.Iu. Modelling of technical tactical actions as the management factor competitive process and preparation of basketball players of high qualification. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2013. 17(10). Р. 29-34.

Imas Y., Borysova O., Shlonska O., Kogut I., Marynych V., Kostyukevich V. Technical and tactical training of qualified volleyball players by improving attacking actions of players in different roles. Journal of Physical Education and Sport. 2017. Vol. 17. PP. 441-446.

Kostiukevich V.M., Stasiuk V.A., Shchepotina N.Yu., Dyachenko A.A.

Programming of skilled football players training process in the second cycle of specially created training during the year. Physical education of students. 2017. 21(6). Р. 262-269.

Shutova S/ Influence of psychological factors on the competitive

performance of basketball players (innitial stage of sport skills) / S. Shutova // Modern Olympic sport: Proceeding of the 3-rd international

scientific congres/ Akademia wychowania fiziczhego Jozefa Pilsudskiego w Warszawie. – Warszawa, – P. 165-166 (Wychowanie fizyczne i sport. Vol. XLIII)

Stojanovic M. D., Ostojic S. M., Calleja-González J., Milosevic Z., Mikic M. Correlation between explosive strength, aerobic power and repeated sprint ability in elite basketball players. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2012. Vol. 52 (4). PP. 375–381.


Пристатейна бібліографія ГОСТ