DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ФОРМУВАННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

О.Г Коваль

Анотація


Суттєвим компонентом здорового способу життя студентів є організація їх рухової активності. Рухова активність виконує роль своєрідного регулятора росту і розвитку молодого організму, є необхідною умовою становлення й удосконалення людини як біологічної істоти і соціального суб’єкта. Оптимізація процесу фізичного виховання, як спеціалізованої, цілеспрямованої, керуючої педагогічної діяльності, вимагає пошуку нових підходів до фізичної активності студентів вищих навчальних закладів. Методика організації та проведення занять з фізичного виховання у вищому навчальному закладі потребує подальшого удосконалення, розробки і наукового обґрунтування нових шляхів підвищення якості цього процесу. Практичні заняття з фізичного виховання повинні сприяти збільшенню рухової активності студентів, збереженню їх здоров’я, розвивати здібності, необхідні для успішної професійної діяльності. В даній статті розглядаються питання оптимізації формування рухової активності студентів з використанням різних форм та методів організації навчального процесу з фізичного виховання. Обґрунтовується значення рухової активності для нормальної життєдіяльності організму людини.


Ключові слова


студенти; здоров’я; рухова активність; фізичне виховання; фізична працездатність; фізичні якості; норма рухової активності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончарук С. В. Актуальность проблем здорового образа жизни студенческой молодежи. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2001.

Грибан Г.П. Життєдіяльність та рухова активність студентів. Житомир: Видавництво Рута, 2009. 593 с.

Грибан Г., Романчук В., Романчук С. Роль рухової активності в житті студентів. Спортивна наука України. 2014. №4 (62).

Захаріна Є. А. Розробка й обґрунтування експериментальної програми з фізичного виховання для студентів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. Київ, 2007. 305 с.

Петренко Ю.І., Ашанін В.С. Про актуальність формування рухових компетенцій студентів вищих закладів освіти: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт та здоров’я: стан, проблеми та перспективи» (м. Харків, 7-8 грудня 2017 р.). Харків, 2017.

Плахтій П.Д., Коваль О.Г., Рябцев С.П., Марчук В.М. Основи фізичного виховання студентської молоді: навч. посіб. Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2012. 312 с.

Сергиенко Л.П. Основы спортивной генетики: учебное пособие. Київ: Вища школа, 2004.


Пристатейна бібліографія ГОСТ