DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АТЛЕТИЗМІ ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ ТА СТАТІ

Т.Г Кириченко

Анотація


У статті аналізується система спортивного тренування в атлетизмі осіб
різного віку та статі. Визначено особливості організації навчально-тренувального процесу та планування тренувальних занять.
Встановлено, що заняття силовими вправами у поєднанні з аеробними циклічними вправами, режимом харчування та засобами відновлення позитивно впливають на стан здоров’я і фізичний розвиток організму. Силові вправи дають змогу досягти та протягом багатьох років підтримувати на високому рівні силу і витривалість, а також істотно зменшити шкідливий вплив факторів довкілля.
Для розвитку дихальної та серцево-судинної систем додатково до силових вправ рекомендується застосовувати ходьбу, біг, плавання, спортивні ігри, веслувальний та велосипедний спорт.
Наголошено, що для уникнення адаптації м’язів до запланованого навантаження, треба періодично (кожні 2-3 місяці) змінювати тренувальні комплекси. Змінюють кількість та характер вправ, вагу обтяження, інтенсивність, темп руху, тривалість інтервалів відпочинку.


Ключові слова


атлетизм; спортивне тренування; силові можливості; м’язи; обтяження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградов Г. П. Атлетизм: теория и методика тренировки: учебник для вузов. М.: Советский спорт, 2009. 328 с.

Завитаева О. Позвоночник – ключ к здоровью [Електронний ресурс] оздоровительные программы. 120 Min / 4,7 GB – М, 2005. 1 електрон, опт. Диск (DVD) - Сист.вимоги : 32 Mb RAM; Windows 98 – Назва з контейнера.

Зубкова А.Ю. Оздоровительная физическая культура для лиц различных возрастных групп на основе сочетания восточных и западных гимнастических систем: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. М., 2006. 221 с.

Кириченко Т. Г. Розвиток сили у школярів засобами атлетичної гімнастики: зб.наук. праць. «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». Вип. 8. Кам’янець-Подільський, 2015. С. 174-181.

Кириченко Т.Г. Тренажери в системі силового тренування студентів ВНЗ. Спортивний вісник Придніпров’я. Дніпро, 2017. №1. С. 156-160.

Макарова Г.А. Спортивная медицина: учеб. для студ. высш. уч. завед. ФиС. М.: Советский спорт, 2006. 480 с.

Москаленко Н.В., Єлісєєва Д.С. Самостійні заняття в процесі фізичного виховання дітей старшого шкільного віку. Спортивний вісник Придніпров’я. Дніпропетровськ, ДДІФКіС, 2014. № 1. С. 81-86.

Стеценко А.І., Гунько П.М. Теорія і методика атлетизму: навчальний посібник. Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. 216 с.

Ягодин В.В. Атлетическая гимнастика для подростков. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед.. ун-т., 2005. 111 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ