DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ МАНУАЛЬНО-М’ЯЗОВОГО ТЕСТУВАННЯ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ

В.В. Зданюк

Анотація


Cтаття присвячена питанням ролі та значенню мануально-м’язового тестування у фізичній терапії як сучасного методу діагностики функції м’язів. Розкрито основні принципи та поняття мануально-м’язового тестування.


Ключові слова


мануально-м’язове тестування; діагностика; м’язи; фізична терапія; порушення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлікова Н. О. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності/ Освітологічний дискурс. 2014. № 2. С. 13-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ osdys_2014_2_4.

Баннікова Р., Крестей В., Магнушевський Ю. Здоров’я людини, фітнес і рекреація. Фізичне виховання різних груп населення. Фізична реабілітація/ Теорія і методика фізичного навантаження і спорту. 2017. №1. С.47–53

Епифанов, Виталий Александрович. Атлас профессионального массажа. Москва : Эксмо, 2014. 384 с.

Левит К., Захсе Й., Янда В.. Мануальная медицина. Москва: Медицина, 1993. 456 с.

Розторгуй М. С. Теоретичне обґрунтування об’єктивізації мануально-м’язового тестування у паралімпійській класифікації. Спортивний вісник Придніпров’я. 2009. № 2/3. С. 120-123.

Спортивна медицина і фізична реабілітація.: навч. посіб. К.: Медицина, 2008. С. 120-146

Хорошуха М. Ф., Приймаков О. О. Спортивна медицина: навч. посібник. К.: вид-во Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2009. С. 59-68


Пристатейна бібліографія ГОСТ