DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗАСОБАМИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Н.Р. Закаляк

Анотація


Стаття присвячена вивченню стану здоров’я дітей молодшого шкільного віку, дослідженню зв’язку між рівнем їх фізичної підготовленості істаном здоров’я та пошуку шляхів оздоровлення засобами лікувальної фізичної культури. Обґрунтовано систему корекції фізичної підготовленості і зміцнення стану здоров’я школярів початкових класів засобами лікувальної фізичної культури. Встановлено, що введення в розклад початкових класів регулярних занять з лікувальної фізичної культури сприяє поліпшенню рівня фізичної підготовленості дітей і зменшенню кількості дітей, віднесених до підготовчої й спеціальної медичних груп.


Ключові слова


здоров’я школярів; лікувальна фізкультура; фізична підготовленість школярів молодшого шкільного віку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аветисян Л. Р., Кочарова С. Г. Изучение влияния повышенной учебной нагрузки на состояние здоровья учащихся. Гигиена и санитария. 2001. № 6. С. 48–49.

Апанасенко Г.Л., Попова Л. А. Медицинская валеологія. Ростов н/Д, 2000. 248 с.

Васьков Ю. В. Система фізичного виховання учнів спеціальних медичних груп. 1–4 класи. Харків, 2010.208 с.

Грибок Н. М., Чопик Р. В., Закаляк Н. Р. Моніторинг сформованості культури здоров’я студентів педагогічного університету // Human healt: realities and prospects. Monographic series. Volume 2, “Health and Environment”, by Nadiya Skotna. Drohobych, 2017. С. 348- 359.

Закаляк Н. Р. Проблеми соматичного здоров’я студентської молоді та пошук шляхів їх вирішення. Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І. І. Мечнікова (м. Харків, 15 травня 2015 р.) / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. С. 250–254.

Круцевич Т.Ю., Воробйов М. І., Безверхня Г.В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді: навч. посіб.Київ, 2011. 224 с.

Лотоцька Л.Б., Лотоцька У. Б.,Закаляк Н.Р. Здоров’язберігаюче середовище як умова забезпечення фізичного, психічного і соціального благополуччя студентів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Збірник наукових праць / за ред. Г. М. Арзютова. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015.Випуск 5К (61) 15. С. 154-157.

Сгунеева Г.И. , Кирюшин В.А.Здоровье и самочувствие детей в период обучения в школе.Гигиена и санитария. 2000. № 3. С. 45-46.


Пристатейна бібліографія ГОСТ