DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ОЗДОРОВЧІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У ЛІТНЬОМУ ВІЦІ

Е.О. Жигульова, С.Ю. Герасименко

Анотація


Визначено роль і місце фізичної активності у життєдіяльності людей літнього віку. Викладено сучасні уявлення щодо старіння людини, наведено різновиди та обсяги фізичної активності літніх людей. Шляхом анкетування визначено мотиваційні фактори занять фізичною активністю людей літнього віку.
Зазначено, що при організації занять фізичною активністю літніх людей необхідно враховувати вікові відмінності та психологічну сумісність партнерів при виборі і виконанні вправ.


Ключові слова


вік; старіння; фізична активність; геронтологія; геріатрія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Анопченко А. С., Агранович Н. В., Кнышова С. А. Физическая активность в пожилом и старческом возрасте: миф или реальность? Адаптивная физическая культура. 2015. Випуск 3(63). С. 33-35.

Власова И. А., Губин Г. И., Губин Д. Г. Физические упражнения и пожилой возраст. Адаптивная физическая культура. 2006. Выпуск 2(17). С. 31-33.

Концепція Загальнодержавної програми «Здоров’я - 2020: країнський вимір». Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1164-2011-%D1%80

Коробейніков Г. Біологічні механізми старіння і рухова активність людини. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2010. №2. С. 3-13.

Крывиня Е. Н., Мосунов Д. Ф. Старение и задачи физической культуры в пожилом возрасте. Адаптивная физическая культура. 2015. Выпуск 1(61). С. 46-49.

Муравов И. В. Оздоровительные аспекты физической культуры и спорта. К.: Здоров’я, 1989. С. 124.

Нагорна А. М. Трудовий потенціал в Україні: медико-соціальні і демографічні характеристики. Журн. НАМН України. 2016. Т. 22, №1. С. 70-78.

Павлова Ю. Вовканич Л., Виноградський Б. Фізична активність людей літнього віку. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2010. №1. С. 62-75.

Перфильева Г. М. Проблема старения населения России. Медицинская сестра. 1999. №5. С. 3-6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ