DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ СИЛОВИХ ВПРАВ З ПАЕРЛІФТИНГУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Г.П. Грибан, І.В. Мичка

Анотація


В статті теоретично обґрунтовано методику навчання силових вправ
студентів у процесі фізичного виховання засобами пауерліфтингу. Доведено, що важливим засобом фізичного виховання студентської молоді, підготовки її до майбутньої професійної діяльності та життєздатності є пауерліфтинг як засіб фізичного виховання. Завдяки широкій різноманітності силових вправ, які становлять його зміст, а також великому виховному, оздоровчому і прикладному значенню пауерліфтинг займає важливе місце в удосконаленні змісту фізичного виховання студентської молоді. Пауерліфтинг є одним із діючих і найбільш універсальних засобів фізичного виховання студентів. Це система спеціальних вправ і методичних прийомів, які використовуються з метою фізичного виховання, освіти, спортивної підготовки, відновлення, лікування, формування спеціальних умінь і навичок. Завдяки доступності та ефективності навчання, вправи з пауерліфтингу вирішують різноманітні завдання фізичного виховання.
Дослідження дозволяють стверджувати, що основна частина студентів
залучається до спорту, зокрема до пауерліфтингу не заради досягнення високих спортивних результатів, участі і перемог у змаганнях, а для задоволення своїх особистих потреб. Пріоритетними засобами силової підготовки, якими бажають займатися студенти, є: заняття на тренажерах, бодібілдинг, гирьовий спорт та пауерліфтинг. Методика навчання силових вправ студентів засобами пауерліфтингу враховує педагогічні умови формування власного потенціалу студента та активізує його фізкультурно-оздоровчу діяльність. Методика складається з чотирьох компонентів: мотиваційного, когнітивного, діяльнісного та оціночного, які обумовлюють її функціональну структуру.


Ключові слова


пауерліфтинг; силові вправи; фізичне виховання; спорт; засоби силової підготовки; штанга; навчання; навчальний процес; студент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грибан Г.П. Духовний розвиток особистості студента в процесі фізичного виховання. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вінниця. 2006. С. 6–10.

Грибан Г.П. Життєдіяльність та рухова активність студентів: монографія. Житомир: Вид-во «Рута». 2009. 593 с.

Грибан Г. П. Методична система фізичного виховання студентів : навч. посібник. Житомир: Вид-во «Рута». 2014. 306 с.

Грибан Г.П. Соціальні та духовні виміри особистості студента у фізичному вихованні та спорті. Спортивний вісник Придністров’я. Наук.-теорет. журнал Дніпропетровського держ. інституту фіз. кул. і спорту. № 2–3. 2007. С. 78–81.

Грибан Г.П. Фізичне виховання і воля: монографія. Житомир: Вид-во «Рута». 2008. 168 с.

Лубышева Л.И. Концепция формирования физической культуры человека. М. : ГЦОЛИФК. 1992. 120 с.

Сериков В.В. Личностно-ориентированное образование. Педаго¬гика. 1994. № 5. С. 17.

Стеценко А.И. Построение тренировочного процесса в пауэрлифтинге на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям : дис. канд. наук по физич. воспит. и спорту. Черкассы. 2000. 179 с.

Чубаров М.М., Грибан Г.П., Чернобаб И.Ф. Условия совершенствования физического воспитания в вузах. Информационно-методический вестник по физическому воспитанию студентов сельскохозяйственных вузов. М. 1990. № I. С. 1–7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ