DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ХОЛЕЦЕСТИТІ І ЖОВЧЕКАМ’ЯНІЙ ХВОРОБІ

Р.С. Бутов

Анотація


У статі розглядаються особливості застосування засобів фізичної терапії при захворювання на холецистит і жовчекам’яну хворобу.  Розкриваються вибір і обґрунтування засобів в залежності від періоду
реабілітаціії.


Ключові слова


лікувальна фізична культура; масаж фізіотерапія; холецистит; жовчекам’яна хвороба

Повний текст:

PDF

Посилання


Зорик М. М. Ніконець А. В. Застосування лікувальної фізичної культури в комплексній реабілітації хворих на жовчнокам’яну хворобу. Слобожанський науково-практичний вісник. 2014. № 2. С. 80-83.

Енциклопедія. Сімейна медицина: У 5 т. Т. 1. Внутрішні хвороби: У 2 кн. Кн. 2. Хвороби органів травлення. Хвороби нирок і сечових шляхів. Хвороби органів кровотворення. Експертиза працездатності при патології внутрішніх органів. [За ред. В. Г. Передерія, Є. Х. Заремби]. Київ : Здоров’я, 2006. 568 с.

Епифанов В.А. Лечебная физическая культура: учебное пособие М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 568 с.

Марченко О. К. Основы физической реабилитации: учеб. для студентов вузов. К.: Олимп. лит., 2012. 528 с.

Мухін В.М. Фізична реабілітація. 2-е вид, перероблене і доповнене Київ: Олімпійська література, 2005. 470 с.

Порада А. М., Солодовник О. В., Прокопчук Н. Є. Основи фізичної реабілітації : навч. пос. 2-е вид. К. : Медицина, 2008. 248 с.

Соколовский В.С., Романова Н.О., Юшковська О.Г. Лікувальна фізична культура: підручник. Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. 234 с.

Физическая реабилитация; под ред. С.Н. Попова. [3-е изд.]. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 608 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ